Mange har travle dager landet rundt i en byggenæring i vekst. Mens boligbyggingen har dabbet litt av og det forventes å få et avventende år 2019, er det signaler om sterk vekst for yrkesbygg.

Sterkeste vekst på 10 år

For nye yrkesbygg forventes det en vekst på hele 8,8 prosent i 2019. Dette er den høyeste veksten på over 10 år.

– Satsingen på yrkesbygg betyr at norsk næringsliv øker investeringene. Sammen med anleggssektoren skaper det forventninger om et godt år også i 2019, forteller Jon Sandnes som er adm. dir. i BNL i en pressemelding.

Tallene er basert på prognoser fra Prognosesenteret.

Boligbygging øker i 2020

Husholdningenes disponible inntekter er forventet å øke, men høyere renter og økning i strømprisen kan gjøre at dette fører til mindre vekst i boligbyggingen.

Men BNL spår igjen økt boligbygging  fra 2020. For oppussingsmarkedet er det ventet en jevn utvikling uten de store bevegelsene de kommende årene.