Nå er Statsbygg i gang med planleggingen av nytt regjeringskvartal som begynner å ta konkrete former. Materialvalg er ett av spørsmålene som nå bringes på banen.spørsmålene.

Mandag 28. mai inviterer Statsbygg i samarbeid med Byggenæringens landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling til seminar i Oslo for å informere om materialvalg. Her ønskes det tilbakemeldinger fra de som kan levere ulike materialer og tjenester. Bransjen og leverandørindustrien utfordres til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de ser for seg mulige innovasjonsområder i samarbeid med Statsbygg.

Ett av spørsmålene Statsbygg stiller i en pressemelding på sine hjemmesider, er hva industrien er i stand til å utvikle og levere, i dag og i et 3-5 års perspektiv.

– Det må ligge faglighet og kunnskap bak beslutningen om materialvalg i et så sikkerhetsintensivt prosjekt som det nye regjeringskvartalet. Derfor er det både givende og spennende å invitere til seminar hvor leverandørindustrien er utfordret på materialvalg, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Vinnerprosjekt

Arkitektkonkurransen i fjor viste et vinnerprosjekt fra Team Urbis som ønsker å være en naturlig del og forlengelse av eksisterende by, og tilpasse seg byen i form og arkitektonisk uttrykk.

Nå er arbeidet i gang med å utvikle prosjektet gjennom skisseprosjekt og forprosjekt, hvor materialbruk blir et sentralt tema.

– Endelig valg av materialer vil fastsettes i denne prosessen, forteller Jørgensen.

Han peker på at det er viktig med god kunnskap om materialene, og viser til at det er knyttet stor usikkerhet om hvor egnet tre er til bruk i konstruksjoner og fasader i nytt regjeringskvartal på grunn av sikkerhetskrav.

Gratis og på nett

– Også andre materialer har sine styrker og svakheter, men det er ikke til hinder at de kan benyttes i regjeringskvartalet. Bare på rett måte, påpeker prosjektdirektøren.

Seminaret er i Næringslivets hus i Oslo, og er gratis. Men vil du møte opp krever det påmelding gjennom nho.no.

Dette arrangementet vil også bli streamet, slik at det er mulig å følge med på det som blir sagt både for leverandører og utførende som har interesse for det som skjer med nytt regjeringskvartal.