Det er Boligbygg Oslo KF som står bak prosjektet med å montere fasadeelementer som har innebygde soleller og ventilasjonskanaler. De er bygd i Risør av Lindal Smith Element og skal opp i løpet av juni måned.

Fasaden får integrerte soleller i sydveggen. Disse produserer elektrisitet som igjen brukes til ventilasjon i bygget. Dette skjer gjennom en innebygget ventilasjonskanal i fasaden på andre siden av bygget.

Alt dette skjer gjennom et EU-prosjekt kalt 4RinEU som er en del av et stort forskningsprogram kalt Horizon 2020.

Målet i prosjektet er 60 prosent lavere energiforbruk. Samtidig vil byggetiden bli redusert med 60 prosent.

Nytt marked

– Det har vært veldig bra for oss i Lindal å jobbe med dette prosjektet. Dette er en ny måte å bruke prefabrikkerte treelementer på, og vi synes det er spennende å være med på å utvikle en Sintef-godkjent måte å oppgradere eksisterende boliger til mer energieffektive boliger, sier Jan Lindal, daglig leder i Lindal Smith Elementer i en pressemelding.

Han ser et nytt og stort marked for treelement-bransjen og ser på dette prosjektet som veldig lærerikt.

Erfaringen fra tidligere oppdrag med elementer har kommet godt med, men her har det vært enda mer utfordringer.

Raskt

– Det er for eksempel første gangen som vi kjenner til, at solceller er blitt montert ferdig i en fabrikk, samt ventilasjon og andre tekniske løsninger. Det har vært en tidkrevende prosess å finne gode tekniske, arkitektoniske og designmessige løsninger, sier Lindal.

En av fordelene som trekkes frem er at det kommer ny fasade med tekniske løsninger som ikke vises og dette gjøres veldig raskt uten at beboerne trenger å flytte ut.

Sintef er samarbeidspartner i Norge og har bidratt til de konkrete løsningene.