Et nytt tilbygg til sykehuset i Rana er på planstadiet, og nå har fire entreprenører fått kontrakt på utbyggingen. Alle entreprenørene har lokal tilknytning og gir arbeid til mange i 2,5 år fremover.
Haaland Ventilasjon AS har fått en kontrakt som er verdt 7,8 millioner kroner. De har fått ansvaret for ventilasjon på det nye bygget.
Morselskapet Haaland VVS AS har fått kontrakt verdt 5,6 millioner kroner, mens Elektro Mo AS har fått kontrakt på 14 millioner kroner.
Største kontrakt har gått til Momek Civil AS på 40 millioner kroner. Totalt er det gitt ut kontrakter på 67 millioner kroner for utbyggingen. I tillegg til nybygg skal deler av det gamle bygget også rehabiliteres.
Lokale aktører er glad for at kontraktene gikk til entreprenører i regionen.
– I forbindelse med nybygget til Polarsirkelen videregående skole havnet ingen ting til noen med lokal tilhørighet, selv om fylkeskommunen sa at prosjektet skulle gagne lokale aktører, sier Frank Gabrielsen ved Haaland VVS til Rana Blad.