Norsk praksis har lenge vært at reisetid ikke er arbeidstid. Men EFTA -domstolen har vurdert saken ut fra EU-direktivet om arbeidstid og kommet med et direktiv som Norge også er bundet av.

Nå behandler Høyesterett denne saken og vil før sommeren komme med en avgjørelse om de skal følge EFTA.

– Etter dagens regelverk vil denne reisetiden normalt regnes som fritid, og du vil ikke ha rett til lønn eller avspasering med mindre det er avtalt med arbeidsgiver, sier Infotjenesters juridiske rådgiver, Hans Gjermund Gauslaa.

Han mener at de økonomiske virkningene av dommen vil få svært store konsekvenser både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Et eksempel som nevnes er en arbeidstaker som skal på en jobb i Lillehammer og reiser kvelden før fra Oslo. Skal reisen være arbeidstid?

For de som reiser mye kan dette få stor betydning. Må det betales lønn og overtidsgodtgjørelse for reisetiden vil det også få praktiske konsekvenser.

– Arbeidsgiver må da også passe på reglene om hviletid. Arbeidstaker kan dermed bli pålagt å gjennomføre reisen til Lillehammer så tidlig at det er minst 11 timer mellom ankomst til Lillehammer og arbeidets start dagen etter, sier Gauslaa.