Erwin Nielsen var tilstede på VVS-messen i Loen i helgen for å lære ungdom om sink og godt håndverk. Han ble i tillegg overrasket med en pris fra VBLs avdelinger i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Nielsen fikk prisen for sin innsats for for faget og bransjen gjennom en årrekke.

Prisutdelerne skriver i sin begrunnelse for tildelingen at «Erwin Nielsen i en årrekke har besøkt og undervist VBL sine medlemmer innen prosjektering, skisser, modeller og i noen tilfeller utførelse av ulike prosjekter».

Videre heter det at «prisen går til en som med sin entusiasme, kompetanse, grundighet, smittende humør, i tillegg til sine unike tegne- og håndverks-ferdigheter, har bidratt til at våre medlemsbedrifter og våre medarbeidere har kunnet levere prosjekt og tjenester med høy vanskelighetsgrad».

Det pekes på at han «alltid har satt av tid til formidling av egne kunnskaper samt opplæring og rettledning til både elever, lærlinger og arkitekter». Og det oppsummeres med at «vinneren er en god rollemodell for faget, for oss, for våre kunder, både faglig og sosialt».

Over 30 leverandører var på plass under årets VVS-messe. 16 ulike VVS-firmaer og 13 ulike VBL-firmaer var representert. Fra Rørentreprenørene var 23 firmaer representert, og med ledsagere var det over 400 deltakere totalt på messen.