Peter Heimstad i Naturvernforbundet var tilbake i VBL og fortalte under Fagdag på Gardermoen onsdag at nå settes prosjektet Energismart endelig i gang. Han var på samme arrangementet for 1,5 år siden og introduserte planene. Nå er han klar til å sette i gang for alvor.

Tidligere har Naturvernforbundet hatt suksess med å få bort oljeovner i norske hjem med støtte fra staten. Nå blir det en lignende ordning som gir økonomisk støtte til ulike tiltak i boliger som bidrar til mindre klimautslipp og spart energi.

– Vi ønsker nå søknader fra seriøse ventilasjonsbedrifter som vil være med på dette opplegget. De som blir plukket ut kan regne med å få flere oppdrag, siden de blir anbefalt gjennom Energismart, sier Heimstad.

Han viser til at bedrifter selv kan søke om opptak til registeret gjennom et skjema, samtidig som Naturvernforbundet aktivt vil oppsøke bedrifter som de anser som seriøse og aktuelle for å bli med.

– Nå starter vi utvelgelsen av bedrifter, men det vil ta lang tid før vi har en liste som dekker hele landet. Vi ønsker å bruke tid på prosessen, slik at vi sikrer kun de beste bedriftene innen ventilasjon.

Krever overskudd

Heimstad ønsker et nært samarbeid med VBL for å sikre at de bedriftene som velges ut er seriøse og med fokus på å levere god kvalitet ut til kunden.

Betingelsene for å bli medlem i Energismart er blant annet at bedriften er aksjeselskap, har sentral godkjenning, har vært i drift minst tre år, leverer overskudd og har positiv egenkapital. Kvaliteten på arbeidet som leveres må også tilfredsstille høye krav.

– Vi setter høye krav for at det er bare de beste bedriftene som skal få være med på dette registeret, sa Heimstad.

De som blir medlem i Energismart som bedrifter betaler 10 000 kroner i året for å finansiere opplegget.

– Vårt klare mål er at de som blir medlem skal få igjen det dette koster flere ganger, påpekte Heimstad.

På boligmesser

Han er ute på boligmesser og andre møteplasser og snakker om mulighetene med å fornye bygg med gode klimatiltak. Poenget med prosjektet er å spare energi og få gode miljøtiltak.

– Etter hvert vil vi stå på messer og snakke om gode klimaløsninger på boliger, og så i neste omgang peke på aktuelle bedrifter som er godkjent til å gjøre jobben. Dermed sikres kunden at klimatiltak får de beste tekniske løsninger med god utførelse.

Peter Heimstad møtte en del sentrale blikkenslagere under Fagdag på Gardermoen, og er glad for alle bidrag for å utvikle Energismart videre. Han viser til at dette prosjektet vil vare i mange år fremover.

Møtedeltakerne under Fagdag som VBL arrangerte fulgte spent med på foredrag om Energismart.

Møtedeltakerne under Fagdag som VBL arrangerte fulgte spent med på foredrag om Energismart.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media