Heldigvis har det gått forholdsvis bra med mannen som falt ned, men episoden får altså et etterspill.

Det var under bygging ved en bedrift i Aurskog at ulykken skjedde under tekking av taket. Høyden på bygget er 20 meter, men heldigvis landet mannen på et underliggende tak som tok av noe av fallet.

Resultatet ble brudd i hånden og at han ble generelt forslått. Både politi og Arbeidstilsynet har etterforsket saken.

Arbeidstilsynets konklusjon

Arbeidstilsynet konkluderer med at sikringen ikke var god nok. Der mannen falt ned var det ingen sikring, selv om det var satt opp sikring andre steder på bygget.

«Den skadde lagde strimler som skulle brukes til å tekke i rennen. Han rullet da PVC’en mens han gikk bakover. Den skadde gikk i gesims og falt bakover til underliggende tak» heter det i rapporten fra Arbeidstilsynet.

Totalentreprenøren har levert nok sikringsutstyr og heist dette opp på taket av bygget. Men underentreprenøren hadde hyret inn et tredje firma til å bistå med taktekkingen, noe totalentreprenøren ikke kjente til.

Politiet er ennå ikke ferdig med å etterforske arbeidsulykken, skriver Indre Akershus Blad.