I mars lyste Utdanningsdirektoratet ut midler til utvikling av læremidler i såkalte «smale fag». Forrige uke kom den gledelige nyheten om at Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) har fått innvilget støtte på hele 2 561 000 kroner.

— Selv om midlene var lyst ut spesielt for fag med færre enn 3000 elever per kull, er det ingen selvfølge å få søknaden innvilget. Utdanningsdirektoratet stiller strenge krav til søkerne, og vi måtte  planlegge hele prosjektet i detalj før søknaden kunne sendes, forteller daglig leder i VBL, Ane Dyrnes.

— For mindre fag med færre ressurser er det krevende. Men også ekstra gledelig når vi lykkes!

Utdanningsdirektoratet hadde i denne utlysningen spesielt fokus på utviklingen av digitale læremidler. Noe som passet godt med VBLs ambisjoner.

— VBL begynte å digitalisere læremidlene for ventilasjons- og blikkenslagerfaget på midten av 2000-tallet, og vi har jevnt og trutt arbeidet med å oppgradere og utvide både tekniske løsninger og innholdet. For en liten bransje som vår  har det betydd  store økonomiske investeringer, men også mange dugnadstimer fra engasjerte fagfolk, forteller Dyrnes.

Nye læreplaner krever oppdaterte læremidler

Dette skoleåret startet med nye læreplaner, noe som har forsterket behovet for oppdatering av de eksisterende læremidlene.

— Vi ser mange fordeler med digitaliserte læremidler, som for eksempel at det er enklere å gjøre revisjoner enn med trykte lærebøker. Det ligger også mange muligheter til å visualisere fagteorien med 3D-modeller, film og stemme/lyd.

De tilførte midlene skal ikke bare brukes til oppdatering. Det skal produseres nytt innhold, videreutvikles mer interaktive løsninger, samt gjøres en stor jobb med hensyn til å sikre universell utforming.

VBL satser mer enn noen sinne på rekruttering og utdanning for å møte bedriftenes behov for faglært arbeidskraft.

— Men det handler jo ikke bare om å få ungdom til å søke faget, de må også oppleve undervisningen som oppdatert og relevant. At vi nå får muligheten til å gjøre et skikkelig løft for undervisningsmateriellet vårt tror vi vil bidra til å gjøre ventilasjons- og blikkenslagerutdanningen enda mer spennende, avslutter Dyrnes som er svært fornøyd med tildelingen.

Det er Datapower Learning som har fått oppdraget med å videreutvikle de digitale læremidlene for VBL. Prosjektet starter allerede denne uken, og skal avsluttes i august 2022.