I Sjøgata i Levanger åpnet Brygga restaurant i juni i fjor. Her hadde de fått montert et nytt ventilasjonsanlegg uten å søke som dette. Nå må de betale en bot på 10 000 kroner og 500 kroner i dagbøter for hver dag som går før de har demontert det nye ventilasjonsanlegget eller søkt om å få anlegget godkjent.

Etter åpningen ble det oppdaget at det ikke var søkt om ventilasjonen. Saksbehandler Ingunn Øyås Engen i Levanger kommune sier til Innherred at de ikke har mottatt en søknad om godkjenning etter at kommunen i november i fjor varslet om at anlegget var søknadspliktig.

Tiltaket skal også ha samtykke fra sameiet på samme adresse og bli sendt til høring til fylkeskommunen, byantikvaren og Riksantikvaren fordi det er et gammelt bygg.

Daglig leder Erik Strugstad hos restauranten kommenterer at de har prøvd å ordne opp, men ikke fått svar. Han fikk beskjed om å sende svaret til Verdal, og at dette skjedde i januar.

Imidlertid har byggekontoret flyttet fra Verdal til Levanger, og det antydes at dette kan være årsaken til misforståelsen.