Nyheter

Lærlingkoordinator Liv Jorun Lindgren og VBL-oldermann Arnfinn Aamodt gleder seg over innvilget Erasmus+stipend og at de allerede til høsten kan sende lærlinger til videreutdanning i Danmark.

Fikk innvilget EU-midler

Til høsten får 6 norske blikkenslagerlærlinger faglig påfyll og utvikling i utlandet.

Publisert

Lærlingekoordinator Liv Jorun Lindgren hos Agder Lærlingesenter stråler om kapp med sommersola etter at fylkeskommunen har fått ja fra EU på sin søknad om Erasmus+-stipend.

4 ukers studieopphold

Innvilget stipend er for 6 lærlinger og gjelder 4 ukers opphold på Techcollege i Aalborg i Danmark allerede nå til høsten. Stipendet dekker alle utgifter, slik at lærebedriftene ikke har kostnader tilknyttet videreutdanningen. Stipendet dekker også lønnsutgiftene for lærlingene i perioden de er i Danmark.

Innvilget stipend gjelder for modul 1 med oppstart allerede nå til høsten. I denne modulen er elevene gjennom grunnøvelser i sink samt utfolding og fremstilling av emner i galvaniserte plater, grunnleggende øvelse i innregulering av ventilasjonsanlegg, utfolding og fremstilling av emner i kobber, samt grunnøvelser i båndtekking som inndekkings- og avslutningsdetaljer.

5 av 6 plasser revet bort på dagen

– Dette er en gledens dag. Vi har fått det vi har søkt om og vil nå jobbe med å få på plass stipend-ordning for modul 2. I tillegg vil vi jobbe for at dette opplegget blir finansiert over flere år, slik at vi får forutsigbarhet, sier Liv Jorun Lindgren.
Siden gladmeldingen kom i går, er allerede 5 av 6 studieplasser besatt. Den siste regner Lindgren med at vil komme på plass i løpet av dagen.

Prosjekt i regi av VBL avdeling Agder

Opplæringen, og nå stipendet, har kommet i stand etter at VBL avdeling Agder har formalisert sitt samarbeid med Techcollege i Aalborg. Tidligere Agder-oldermann Geir Salvesen, er arkitekten bak – et opplegg som dagens oldermann i Agder, Arnfinn Aamodt, har ført videre til en velsignelse fra EUs stipendordning.

Utdanningstilbudet er utenfor den norske skolen og tilrettelagt for norske blikkenslagere som går i lære. I løpet av ett år er de på skolen i Aalborg i to måneder; én måned på våren og én på høsten. Da bor de på pensjonat tilknyttet skolen som har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sin sterke satsing på yrkesfagene.

Internasjonal skole

Techcollege ble grunnlagt som teknisk skole i 1805. Bak etableringen av skolen sto en gruppe av Aalborgs fremtredende håndverksmestre. I dag er skolen en selveiende institusjon. Techcollege tilbyr et stort antall studieløp og har 3200 fulltidselever og 600 ansatte. Skolen jobber aktivt med lærer- og elevutveksling, skolepartnerskap og pedagogiske utviklingsprosjekter i hele verden.
– Svennestykket er mer krevende i Danmark, og det gjenspeiler seg også i utdanningen. Svennestykket er gjerne en kvist med båndtekking eller en lanterne/lykt. Dette er kunnskap som er svært god å ha meg seg, og som gjør at man kan utføre mer for kundene her hjemme i Norge, sier oldermann i Agder, Arnfinn Aamodt.

Powered by Labrador CMS