Høsten 2018 gikk VBL sammen med Nelfo, Rørentreprenørene Norge, NML, MLF, VKE og TEF for å kartlegge omfanget av konflikter på byggeplass. VBL har siden utarbeidet både et omreisende arbeidsseminar og en skriftlig veileder for at bransjen vår skal stå bedre rustet mot konflikter.

Fjellvettreglene fra VBL

Om Fjellvettreglene skriver Turistforeningen: Det er du som må vurdere forholdene og gjøre de trygge veivalgene. Fjellvettreglene er en nødvendig sjekkliste som kan bidra til å unngå ulykker.

Dette gjelder for VBLs råd også. Du må selv vurdere risikoen og ta de valgene du mener er riktig, men følger du disse ti – og i tillegg tar veilederen NS-kontrakter: Hvordan forstå kontrakter og gjennomføre prosjekter uten konflikter? (kun for VBLs medlemmer, innlogging kreves) i bruk, har du gode forutsetninger for å unngå konflikt.

1. Bruk standardkontraktene NS 8415 og NS 8417 som oppslagsverk.

2. Les forespørsel nøye før du aksepterer et prosjekt. Fremkommer det innskrenkende tilleggsbestemmelser, forbehold eller lignende? Sett deg inn i betingelsene før du inngår avtale.

3.
Bruk tid på Arbeidsbeskrivelsen. Det er det viktigste kontraktsdokumentet, og uklarheter her er ofte grunnlag for konflikter. Det gjelder derfor å være presis i egne tekster, og ikke minst få med alle forbehold.

4.
Vurder risikoen. Endring av betingelser og tekster (avvik fra Standarden) i en forespørsel brukes ofte bevisst av hovedentreprenøren for å flytte ansvar og kostnader over på underentreprenøren.

5.
Kontrakten. Sjekk en siste gang før du skriver under, er rekkefølgen på dokumentene eller innholdet i disse endret siden sist du leste gjennom dem?

6.
Vær klar over at ubalanse og avvik ikke er ulovlig. Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at man står fritt til bestemme vilkårene og innhold i en avtale. Det er opp til deg selv å sørge for at det som er viktig for din bedrift kommer inn i kontrakten.

7.
Dersom uenighet skulle oppstå underveis i prosjektet, løft problemstillingen opp et nivå for å redusere irritasjon blant de som går på byggeplassen.

8.
Bekreft muntlige avtaler skriftlig, spesielt det som diskuteres og konkluderes i arbeidsmøter. Slik sikrer du dokumentasjon for egne rettigheter og krav dersom uenighet skulle oppstå.

9.
Følg reglene for endringer og varsling, uavhengig av om motparten ikke gjør det. Har du ditt på det tørre stiller du sterkere i en eventuelle konflikt.

10.
Bruk sjekklisten og veilederen utarbeidet av VBL som et arbeidsverktøy.