Administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad, uttaler i en pressemelding følgende om utvidelsen:

– Denne investeringen er et ledd i vår strategi om vekst og utvikling av selskapet. Vi har de siste årene hatt plassutfordringer og har blant annet måttet leie eksterne lagerlokaler. Dette er en nødvendig kapasitetsutvidelse for å håndtere vekst i både omsetning og utvidelse av produktsortiment, sier Knut Skogstad.

Investeringen er beregnet til omtrent 100 millioner kroner. Flexit har som mål å starte byggingen i år og ha det ferdig i 2023. Det nye lagerlokalet bygges som en utvidelse av eksisterende bygningsmasse ved hovedkontoret og hovedlageret i Ørje og vil være et høylager på 3000 kvadratmeter. Det vil samtidig utvides med flere kontorplasser og større kantine.