Nygård har hatt hektiske dager både før og under Fagtreffet. Før alle inntok Vippa torsdag, ble det avholdt både styremøte og avdelingsledermøte i VBL. Parallelt med messa ble det avholdt nordisk møte i blikkenslagerforbundene og en samling for unge ledere.

– Fagtreff 2022 ble en suksess med god stemning. Det er lenge siden vi har møtte sog Fagtreffet ble en flott møteplass for hele bransjen. Messa hadde et flott kafé- og mingleområde, en flott konferansesal med gode foredrag og en flott messe.

– Messeområdet var romslig med store stander. Det gjorde det lett å være besøkende og ga mulighet til å bruke god tid på hver stand. Ikke minst hadde leverandørene lagt ned en betydelig jobb i å profilere sine produkter på en god måte. I sum ble dette et veldig flott arrangement, både faglig og sosialt, sier Nygård og understreker at arrangementet var en god rekrutteringsarena for VBL og fellesskapet i bransjen.