Etter 18 år som blikkenslager i Tromsø føler han det fortsatt er like ukjent hva en blikkenslager gjør.

– Hele tiden får jeg spørsmål om hva jeg egentlig gjør som blikkenslager, sier Sørensen.

Han har jobbet de siste 10 årene for Blikkenslager Tom Dreyer AS og har mer enn nok å gjøre. Derfor er han glad for at bedriften nå har fått en ny lærling. Men dette er den eneste lærlingen som kommer ut i bedriften dette året, og det er skrikende mangel på fagfolk i nord.

I intervjuet med fagbladet som tar for seg ulike yrker, sier Sørensen at han er lei av at alt skal gå fortere og fortere, og at det dermed går ut over kvaliteten.

– Jeg er litt kjerringa mot strømmen nå for tida, sier han.

Bladet forteller at de fleste trolig vet at det handler om metall som tilpasses på en eller annen måte, men heter det å slå blikk, spør de.

Tålmodighet viktig

– Vi sier at vi skal blikke litt, svarer Sørensen og forklarer at det både er enkelte og vanskelig å forklare.

Etter en forklaring på utdanning.no beskrives av en blikkenslager som jobber med tynnplateproduksjon, må han forklare at han også lager beslag, takrenner og gjør fasadearbeid, samt båndtekking.

Etter en videre utgreiing om ulike teknikker, falsing, enkeltfals, paraplyfals og svingfals kommer konklusjonen:
– Ingen blikkenslager skal være god til å fuge!

Han forklarer at hvis man må skjule skruene etterpå, har man gjort en dårlig jobb.

– Og litt estetisk sans så alt får den rette finishen, påpeker Sørensen i intervjuet.

Hjertesukk

Til slutt i intervjuet kommer han med et hjertesukk om at mye av arbeidet i dag utføres med plastbelagt stål som er rimelig.

– Det er aller best å jobbe med sink og kobber. Det er så mykt og fint, sier han og blir blank i øynene.

Sørensen viser til hvordan det er nedover i Europa med grønne kobbertak i Praha og andre store byer.

Han sier til blikkenslagere.no at det er fint å være med og reklamere for faget og at det skulle vært gjort enda mer for å nå ut til folk flest. Det gjelder både for at kunden velger god kvalitet og for å få flere inn i faget.

I Tromsø er det som i resten av landet skrikende behov for fagfolk.