Den 22. september fyller Franke Onsrud 75 år og han er, som det heter på «norsk»: «Still going strong!».

– Jeg ble født på Hamar i 1947 og omtrent på denne tiden flyttet familien til Oslo. Da tok far over blikkenslagerbedriften Franke Onsrud etter enken til nylig avdøde Franke Onsrud, forteller Franke Onsrud.

En god forretning

Men du heter også Franke Onsrud. Hvem var den opprinnelige Franke Onsrud?
– Han og min farfar var sambygdinger og i slekt og jeg er oppkalt etter ham, ler Franke Onsrud.

– Han var en slektning født på Toten i 1885. Som sin eldre bror Ola ble han blikkenslager og reiste etter hvert til Oslo der broren allerede hadde startet firma. De to drev sammen til Franke etablerte eget firma i Pilestredet 75C.

– Far var etablert gartner på Stange da han fikk spørsmål fra enken om han ville overta. Uten noen blikkenslagererfaring tok han sjansen og fikk med seg blikkenslagermester Sigurd Pedersen, forteller 75-åringen.

I årene etter krigen var det ikke vanskelig å få nok arbeid, men det var store problemer med å skaffe materialer:

– Far fortalte at de de første årene bare hadde en gammel personbil med en grind på taket til å frakte varer og de 15 ansatte ut på byggeplassene. Det var stort da de i 1955 gikk til innkjøp av en Opel Blitz lastebil.

Firmaet blomstret og Franke begynte i lære i 1964, tok svennebrev og militærtjeneste og ble sjef allerede 24 år gammel.

– Faren min, Hans, ville hjem til Stange som 60-åring, forteller Franke som da overtok driften av et firma med 15-20 ansatte.

I årene fremover var det både opp- og nedturer, men arbeidsmengden økte og det ble etter hvert rundt 50 ansatte – der de omtrent er også nå.

– Da jeg tok over i 1972 var omsetningen 1,7 millioner kroner. Nå er den over 100 millioner. Det har vært en rimelig god forretning i nesten alle disse årene, smiler Franke Onsrud.

Franke Onsrud AS er et tradisjonsrikt blikkenslagerfirma på Kjelsås i Oslo med egen avdeling i nyinnkjøpte industrilokaler på Kløfta. Mesteparten av omsetningen er fra prosjekter som underentreprenør for store entreprenørbedrifter.

– Vi er gode på fasader. Jeg tror vi var en av de første i bransjen som satset på dette på 1970-tallet, smiler Franke Onsrud.

Da Franke Onsrud overtok bedriften i 1972 var omsetningen 1,7 millioner kroner. Nå er den over 100 millioner.

Da Franke Onsrud overtok bedriften i 1972 var omsetningen 1,7 millioner kroner. Nå er den over 100 millioner.

Dyktig stab

Han har trappet litt ned på jobben i det siste og sier at det er andre som nå drar det tyngste lasset:

– Rolf Bergseng er daglig leder og er svært dyktig. Han har vært her i 25 år. Vi har fire prosjektledere/formenn der de eldste Knut Hopen og Lasse Myrvang startet som lærlinger for over 40 år siden, sier Franke som er opptatt av å få frem at han absolutt ikke har vært alene om suksessen.

– Dessuten har jeg to velutdannede døtre som har vært i bedriften i flere år nå. De bidrar i høyeste grad innen økonomi, opplæring, HMS og kvalitetsutvikling for å tilfredsstille stadig strengere krav hos våre oppdragsgivere. Og dessuten har vi ikke minst mange særdeles gode fagutøvere. Uten disse kunne vi bare ha pakket sammen!

Hva har endret seg mest i alle disse årene?
– Det har kommet en mengde flotte, nye materialer som har bidratt til nye arbeidsområder både utvendig og innvendig i byggene. Stadig nye og bedre maskiner har bidratt til høyere kvalitet på våre arbeider og har samtidig spart blikkenslagerne for mange, tunge løft, reflekterer Franke.

Men det er fortsatt et håndverksarbeid?
– Ja. Luftehatter og pipebeslag må utføres for hånd på samme måte som for 100 år siden.

Ingen mørke skyer

Når har du tenkt å pensjonere deg?
– Det aner jeg ikke, sier han og ler.

– Nå har jeg en tilværelse jeg trives med. Jeg jobber når jeg vil og gjør stort sett de arbeidsoppgaver jeg liker å holde på med. Jeg drar på hytta når jeg vil. Ikke alle kan ha det slik! Ellers har fysisk aktivitet og turer i marka og til fjells hatt en stor betydning i livet mitt, forteller Franke som både sykler og går på ski i marka:

– Verkstedet ligger på grensen til Maridalen. Jeg bor på Ris og det har hendt jeg har gått på ski hele veien til og fra jobben. Det er det ikke mange som kan i Oslo!

Hva tror du om fremtiden for yrket?
– Jeg sier ingen mørke skyer. Det kan selvsagt være skiftende konjunkturer, men blikkenslagerfaget vil leve. Lenge!, sier Franke og vil gjerne gi honnør også til VBL:

– Det jobbes godt i VBL og i lauget, sier han som selv var oldermann i Oslo og nestformann i VBL på 1990-tallet.

Så du anbefaler dette til ungdommen?
– Ja, absolutt! Vi har folk som gikk i lære her hos oss og som nå begynner å nærme seg 60. De jobber og trives fortsatt, sier Franke Onsrud som har hatt lærlinger kontinuerlig fra 1970-tallet.

– Vi har vel hatt tre-fire lærlinger hele tiden. Det blir kanskje 100 til sammen gjennom alle disse årene! Fremtiden er lys for yrket og for de som satser på det, sier Franke Onsrud med overbevisning.