Etter omlegginger har det vært jevn vekst for bedriften.

– Vi har vokst til det dobbelte innen ventilasjon og utvendig blikk, og kommer nok til å vokse videre, sier faglig leder i Haaland Norluft AS til Blikkenslagere.no.

En avdeling med ventilasjon og en annen med utvendig blikk har mange oppdrag for tiden og gir til sammen arbeid for rundt 25 ansatte.

– Nå har vi sysselsatt alle våre ansatte fram til nærmere jul, sier Christoffer Fjeld.

I sentrum av Bodø står det kran etter kran på nye leilighetsbygg, hoteller og andre byggeprosjekt. Det jobbes over alt, og slik har det vært i mange år nå. Flere nye hoteller er under oppføring. I tillegg har det vært en betydelig boligbygging i en by som øker med 500 personer per år.

Dette gir mye å gjøre for de to større blikkenslagerbedriftene i Bodø.

Boom

Flere blikkenslagere er ansatt hos Haaland Norluft den siste tiden, og til sommeren begynner tre nye lærlinger for å bidra til fremtidig bygge-boom.

Om få uker flyter hele Haaland-konsernet inn i nye lokaler i Bodø som samler hele virksomheten.

– Da får vi en langt mer rasjonell hverdag, hvor det blir lettere å samarbeide mellom de ulike avdelingene, påpeker Fjeld.

Nå blir rør, elektro, ventilasjon og blikkenslager samlet under ett tak for å møte fremtiden.

Bygger ny bydel

Om få år vil nemlig Bodø få ny flyplass og frigjort areal som fører til muligheter for å bygge opp en helt ny bydel. Dagens flystripe flyttes nemlig lenger ut mot havet når det fylles ut med masse. Dermed skal det bygges ny terminal og andre bygg.

Når det er klart, vil det fraflyttede flyplassområdet kunne bygges ut med næringsbygg, butikker og mange boligprosjekter.

– Dette vil nok føre til at det blir nok å gjøre for blikkenslagerne i en generasjon til, sier faglig leder Eirik Ingebrigtsen hos Blikkproffen AS. De har også hatt mye å gjøre gjennom flere år og regner med at det blir nok å henge fingrene i også kommende år.

Smartby-løsning

Nå jobbes det med å planlegge hva som skal skje med det gamle militærområdet etter at kampflybasen for militæret flyttes til Ørlandet. I tillegg jobbes det med konkrete planer for en helt ny bydel som kan planlegges med infrastruktur som førerløse biler og andre fremtidsrettede løsninger. Begge disse områdene vil generere betydelig byggeaktivitet.

– Selv om det er litt fram i tid før det blir bygging på ny flyplass, er det mange prosjekter på gang utover som vil gi oss arbeid i lang tid fremover, sier Christoffer Fjeld optimistisk.

Bodø by preges av heisekraner som bygger nytt «over alt».

Bodø by preges av heisekraner som bygger nytt «over alt».

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media