Etter noen år i jobb i andre firma, har de gamle kollegaene Rune Buvik og Rune Bøe startet opp hver sin bedrift og meldt seg inn i VBL. Rune Buvik jobbet inntil i fjor i Blikkproffen, som ble oppkjøpt av Protan. Da fant Buvik ut at han ville satse på egen hånd og startet Nordaførr Blikk AS og fikk med seg tre andre. Rune Bøe fikk med seg sin bror Stig Bøe og startet opp Bøe Blikk AS, og har foruten tradisjonelt arbeid også produksjon av ventilasjonskanaler til sin gamle arbeidsgiver Caverion. Begge bedriftene har fått en god start og ser for seg vekst allerede i sitt andre år.

– Vi startet i mai i fjor og fikk mye å gjøre fra dag en. Nå server vi nærmere 50 byggmestre og snekkere med beslag, luftehatter og pipehatter. Samtidig monterer vi også noe selv. Vi kan også ta på oss båndtekking om det dukker opp, men satser mest på mange mindre oppdag, sier Rune Buvik.

Rehabilitering

Han forklarer overgangen til eget firma delvis med at den gamle arbeidsgiveren satset på store entrepriser, mens han nå prioriterer mange mindre oppgaver.

Rehabilitering er en viktig del av prosjektene Nordaførr Blikk prioriterer. Det bygges mye i Bodø og det er også stort behov for fornyelser av eksisterende bygg.

– Nå jobber vi med å bli opplæringsbedrift og etter hvert få en lærling. Det vil være behov for flere ansatte, men vi har ingen planer om å bli stor, sier Rune Buvik.

Produksjon av pipehatter til borettslag er noe av det som Bøe Blikk utfører.

Produksjon av pipehatter til borettslag er noe av det som Bøe Blikk utfører.

Ventilasjonskanaler

For Bøe Blikk er også målet i første omgang å være en liten bedrift som kan jobbe allsidig med blikk og ventilasjon.

Rune og Stig Bøe startet opp bedriften allerede for  ett år siden startet  opp bedriften, men det var først da de sluttet hos Caverion i desember at det ble full satsing. Nå har de en liten andel produksjon av deler til sin gamle arbeidsgiver som trenger  firkantkanaler og overganger som ikke er standard.

Små tak er blant arbeidet som Nordaførr Blikk utfører.

Små tak er blant arbeidet som Nordaførr Blikk utfører.

Samtidig er det tross vinter travle dager med å lage pipehatter, beslag og annet både til boliger og borettslag.

Tradisjonelt arbeid

– Vi ønsket å jobbe mer med tradisjonelt blikkenslagerarbeid og har fått en start som er mer travel enn vi regnet med. På sikt kan det bli aktuelt å få en eller flere ansatte til for å kunne ta unna forespørslene som kommer, sier Rune Bøe.

Mens flere store firma er aktiv med større entrepriser, ser de to nystartede firmaene behovet for å ta unna forespørsler fra mange små kunder som trenger blikkenslager-tjenester.

– Selv om vi opererer litt i samme marked, er det plass til begge. Derfor er vi gode venner som kan få nok å gjøre i tiden fremover, sier Rune Buvik.

Nordaførr Blikk har ulike arbeider som innramming av vinduer.

Nordaførr Blikk har ulike arbeider som innramming av vinduer.