Et komplett taksystem som gir 30 års garanti fikk ikke minst Opheim til å smile fornøyd.
Satsingen som blir endelig lansert i starten av 2018 er fortsatt i støpeskjeen, og i løpet av sommeren har det blitt mer konkretisert hva som ligger i garantien.
– Det er flott at en stor aktør som Lindab nå går foran og innfører en totalgaranti. Dette er et stort steg og et signal som jeg håper andre leverandører kan ta på alvor, sier Trond Opheim.
Han har vært i dialog med Lindab etter at nyheten har blitt sluppet, og fått signaler om hva som ligger i garantien.

Høyere pris

Lindab sitt garantikonsept innebærer en totalpakke med båndtekking av tak i stålplater og aluminium, underleverandøreren Mataki av underlagspapp, Bjarnes System med innfesting og Unite med rustfrie skruer. Også takrenner, nedløp og taksikring er med i pakken som kun gjelder når arbeidet er utført av blikkenslagere.
At Lindab har blitt samarbeidspartner med VBL er medvirkende til at de nå går ut med dette systemet, noe Opheim er veldig glad for. Samtidig er det et signal til resten av bransjen om at det fokuseres på leveranser av god kvalitet med garantier.
– Jeg har vært i kontakt med andre leverandører og signalisert at dette er noe som flere bør følge etter, påpeker Opheim.
Han innser at et nytt garantikonsept vil kunne medføre en litt høyere pris, men at dette gir en større trygghet for kunden som får levert produktet.

Synliggjøring

– Nå blir det viktig for oss blikkenslagere å fortelle hva som er de ulike alternativene, og jeg ønsker å gå aktivt ut og promotere en løsning som gir større trygghet for et godt sluttresultat, sier Opheim.
Han viser til at mange tror aluminium varer i 100 år og er vedlikeholdsfritt. Når Opheim forteller om hva som kan skje om ikke alt gjøres riktig, får mange kunder et lite sjokk.
Firmaet Sigurd Opheim AS, som han leder, anbefaler nå sine kunder å gå for pulverlakkering etter bearbeiding der dette er mulig.
– For oss blikkenslagere er det viktig å synliggjøre forskjellene i det som blir levert. Her tror jeg det blir ekstra nyttig å kunne bruke Lindab sin garanti aktivt for å selge inn en løsning som gir et godt resultat, påpeker Trond Opheim.

Lindab tester alle komponenter
Før endelig lansering ved nyttår, jobber Lindab med å teste alle inngående komponenter sammen gjennom et funksjons- og bestandighetsperspektiv.
– Hele konseptet er ikke klart ennå, og endelig opplegg vil være klart mot slutten av året, sier salgssjef for blikkenslagerdelen i Lindab, Magnus Dahlberg.
Han forklarer at bakgrunnen for at de nå vil gå ut med en lang garanti er at Lindab er sikre på at alt fungerer bra sammen.
– Produktene er av høy kvalitet for å verne om blikkenslagerfaget og skape trygghet. Derfor er konseptet tenkt bare for blikkenslagere, sier Lundberg.