Fredheim barnehage i Vang i Valdres var i bruk i to år. Da dukket det opp en faktura hos Vang kommune på 167 173 kroner. OK Ventilasjon AS hadde nemlig hatt arbeid med ventilasjon på barnehagen, men fakturaen hadde blitt liggende.

Årsaken skyldes at prosjektlederen gikk bort, og så ble fakturaen glemt bort til det hadde gått to år.

Kommunen avslo først fakturaen siden sluttoppgjøret for barnehagen forlengst var over. Men etter juridiske råd har kommunen blitt rådet til å likevel betale beløpet, siden arbeidet var utført og regningen skulle vært med i regnskapet for skolen.

Nå må politikerne i kommunestyret ta stilling til om fakturaen likevel skal betales, og rådmannen har innstilt på ja.