Dyrking av mat på taket, grønne lunger og krav til klimaløsninger vil endre hvordan fremtidens bygg vil bli, mener stadig flere aktører.

– Utviklingen med grønne tak vil helt klart påvirke bransjen som jobber med tak, sier arkitekt Arne Reisegg Myklestad i Dark Arkitekter AS.

Han skal holde foredrag om temaet 17. oktober på Gamle Museet i Oslo og vil fortelle hvordan de konkret jobber med prosjekt med humane byrom og grønne omgivelser.

– Både utforming og dimensjonering av tak vil bli påvirket av dette, påpeker Myklestad.

Hans kollega, Tor-Christian Møglebust, jobber mer konkret med temaet.

– Dette vil kreve mer av taktekkingen. Det gjelder både membran som må tåle mer, og vare lenger enn i dag, sier Møglebust.

Solceller

Han antyder at det må utarbeides klare retningslinjer for hvordan tak som blir grønne med jord og vekster skal utformes.

Møglebust viser til at solceller setter nye krav til de som jobber med tak. Sintef har kommet med en rapport som forteller at det må bygges grønne tak som samler opp og forsinker vann fra å renne ut i gatene innen 2050, for å ta unna de økende mengder regn som er spådd vil komme.

Nå jobbes det med et prosjekt kalt Building Green, hvor arkitektfirmaet er engasjert. Myklestad mener at det er en forutsetning å oppfylle kravene for bærekraftig bygg- og byutvikling.

Pilotprosjekt

Første prosjekt som Building Green jobber med er pilotprosjektet Agropolis i Mjøndalen. Her er det fokus på aktivitet mellom husene, samt utnytting av takene til dyrking av grønne vekster.

– Vi jobber med overordnede planer fram mot nyttår, og da blir det mer konkretisert hvordan utformingen av bygget vil se ut og hvordan det påvirker ulike fag, sier Myklestad.

Dark Arkitekter jobber med Vestaksen Eiendom, en bonde og grunneier Anund Wige for å utvikle et prosjekt med opptil 800 boliger hvor dyrking av mat står sentralt.

Samarbeid med bonden

Målet med prosjektet er å gi beboerne mulighet for å dyrke deres egen mat i samarbeid med bonden. Her er det snakk om bærekraftig livsstil og kortreist mat, og prosjektet er allerede ettertraktet.

Under foredraget 17. oktober vil Arne Reisegg Myklestad presentere flere spennende prosjekter i samme stil og det lanseres flere prinsipper for en vellykket byutvikling.

Beboerne skal dyrke maten selv og skape biologisk mangfold i parker på toppen av taket. Bransjen merker større etterspørsel etter bærekraftige bolig- og byggeprosjekter.

Arkitekt Arne Reisegg Myklestad ser nytt på utnyttelse av tak.

Arkitekt Arne Reisegg Myklestad ser nytt på utnyttelse av tak.