Ikke bare taxi-sjåfører er i harnisk over forholdene i Oslo sentrum. Stadig nye innstramminger for trafikken skaper store utfordringer og noen tar konsekvenser av dette.

– Vi synes det er så vanskelig å komme frem og få parkere at vi stadig sier nei til oppdrag i Oslo sentrum, sier Torill Wollebekk i Blikkenslagermestrene Henry Hansen & Sønn AS.

Flere andre blikkenslagere sier det samme. Det er så vanskelig å komme frem og få parkere at det er enklere å si nei dersom kunden ikke har gode parkeringsforhold.

Taxi-sjåfører og håndverkere Blikkenslagere.no har snakket med er opprørt over forholdene som ikke er tilrettelagt for elbil-trafikken som byregjeringen ønsker og fokus på mykere trafikanter.

– Parkering i Oslo sentrum er så vanskelig at vi prøver å unngå jobber der. I våre forbehold har vi fri parkering og tilkomst. Hvis ikke oppdragsgiver kan garantere dette, er vi ikke interessert i oppdraget. Dette er en trist utvikling for kunder i sentrum som ingen vil ta oppdrag for, sier Jarle Kristiansen hos Olav Johansens Eftf AS.

Store kostnader

I Bjørvika er det store utbygginger og her har Øivvind Nielsen Blikkenslagerverksted AS hatt flere oppdrag med fasader, gesimser og annet blikkenslagerarbeid.

– Det vanskelig å parkere i dette området og det blir dyrt. Kostnaden må vi sende videre til kunden, sier daglig leder Øivind Nielsen.

– Vi sliter som andre med jobber i sentrum. Det er krevende både i forhold til å få frem egne ansatte og utstyr, men også vareleveranser er også utfordrende, sier Nielsen.

Bompenger

På et av byggeprosjektene har de parkering i parkeringshus, men det er ikke alltid det er slike parkeringsfasiliteter i umiddelbar nærhet til en byggeplass. Har firmabilen henger, er det et enda mer krevende.

Også bompenger gjør at det er ekstra kostnader forbundet med å jobbe i sentrum og nå skyves utfordringene stadig lenger ut av selve Oslo sentrum.

– Vi legger inn kostnader både med bom og parkering i våre anbudsberegninger, og ser at dette etter hvert blir betydelige kostnader, sier Øivind Nielsen.

I enkelte områder blir det gitt muligheter for parkering for de som jobber på byggeplassen. Ofte er det tilrettelagt for kun et fåtall biler og ikke står i samsvar med antallet håndverkere som er involvert i prosjektet.