Avlyste utdanningsmesser og stengte skoler. Endringer i utdanningstilbudet og nye læreplaner. Denne rekrutteringssesongen byr på store utfordringer for flere av håndverksfagene. Med fokus på økt digital synlighet håper Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, med VBL i spissen, likevel å nå frem til ungdommen.

Animasjonsfilm

Som en del av strategien for å nå de unge er det nå lansert en animasjonsfilm som skal vekke interessen til ungdom som aldri har hørt om faget.

Prosjektet ble fremskyndet som en følge av pandemien.

– At vi satte i gang med dette allerede nå er en direkte konsekvens av korona. Når vi mister de vanlige møteplassene våre er det ekstra viktig at vi lager innhold som kan møte ungdom der de er, og ikke gjøre oss avhengige av at de skal komme til oss, sier daglig leder i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL), Ane Dyrnes.

1. januar gikk startskuddet for en større annonsekampanje på YouTube, der filmene vises som annonser på kanalene til profiler målgruppen har god kjennskap til.

Parallelt med YouTube gjennomføres kampanjer både på Snapchat og Instagram.

– Med dette prosjektet fornyer vi profilen til ventilasjons- og blikkenslagerfaget og lager materiell som i større grad tar utgangspunkt i ungdommers univers. Selv om vi vet at det tar lang tid å lykkes med rekruttering, håper vi at vi allerede neste år vil se økt engasjement og kjennskap til faget i målgruppen, sier Ane Dyrnes.

Ny rekrutteringsside

I desember ble også en ny nasjonal nettside for rekruttering til ventilasjons- og blikkenslagerfaget lansert: Bliblikkenslager.no.

– Med utgangspunkt i at rørleggerne går ut av Vg2 Klima, energi- og miljøteknikk (KEM) ser vi at kampen om fremtidens fagarbeidere kan bli enda hardere, og det er derfor viktigere enn noen gang å vise frem hva faget vårt har å by på, sier Dyrnes.

Den nye nettsiden har som mål å vise frem bredden i faget, samt gi et bedre visuelt inntrykk av hva blikkenslageren faktisk jobber med og bidrar med i samfunnet.

– Gjennom en rekke samtaler med unge blikkenslagere, samt en større undersøkelse blant 10.klassinger og deres foreldre, ble det tydelig for oss at vi i større grad må vise hva blikkenslageren gjør – ikke bare skrive og snakke om det, forteller Dyrnes.

– Vi håper å fungere som et supplement til de opplæringskontorene som allerede er svært aktive. Samtidig ser vi at det flere steder i landet er begrenset med informasjon som er tilpasset ungdom både i form og innhold. Hensikten med å lage nasjonale aktiviteter er å sørge for at alle – uavhengig av hvor de bor i landet, skal kunne finne frem til oppdatert informasjon om faget, sier Dyrnes.