Et leserinnlegg som stod på trykk i Adresseavisen 25. mars har skapt reaksjoner. «Trondheim kommune tilgir bevisst lureri med lærlingkontrakt» var tittelen på innlegget som er signet Lisbeth Schjelde, daglig leder i Opplæringskontoret BTV (Blikk, Tak og Ventilasjon). Schjelde innleder med å fortelle hvordan Opplæringskontoret BTV er organisert og hva det jobber for. Så går hun over til sin kritikk av Trondheim kommune.

Schjelde skriver at «Trondheim kommune tilgir vesentlig mislighold og lureri», og at «Trondheim kommune har glemt sitt samfunnsansvar». Hun utdyper at Trondheim kommune «tilgir bevisst lureri med lærlingkontrakt», og hevder at «lærlingkravet er ignorert i 90% av kontraktsperioden». Derfor mener hun at Trondheim kommune ikker bidrar i kampen mot arbeidslivskriminalitet. 

Schjelde viser til et konkret eksempel der Trondheim kommune har inngått en avtale med en entreprenør i blikkenslagerbransjen. Kontrakten ble først inngått våren 2016, forlenget våren 2018 og løper fremdeles.

– Den aktuelle bedriften har hatt lærling i til sammen fire måneder. Ved forlengelse av avtalen ble det fra bedriften lagt frem en lærekontrakt fra sommeren 2016. Denne ble oversendt som siste lærlingkontrakt, men Opplæringskontoret har lagt frem dokumentasjon som viser at lærlingen avsluttet sitt forhold til «lærebedriften» etter fire måneder, og ingen nye kontrakter er inngått, skriver hun.

Schjelde forklarer at en bedrift som ikke har hatt lærling i løpet av to år etter siste løpende lærekontrakt automatisk mister medlemskapet i Opplæringskontoret. Derfor mistet denne bedriften sin godkjenning som lærebedrift 1. november 2018, skriver hun.

Dette forholdet meldte Schjelde i fra om til Trondheim kommune, som da svarte at «Det er registrert at ovennevnte firma ikke har benyttet lærling … saken holdes under oppsyn. Reaksjon vil bli vurdert fortløpende». Kort tid senere fikk hun beskjed om at problemet var løst fordi en underleverandør var blitt godkjent som lærebedrift.

Bekjemper kriminalitet

Kommunen på sin side mener at de jobber systematisk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og at dette følges nøye opp i byggeprosjekter. Vedlikeholdssjef i Trondheim eiendom, Tore Lilleaker, skriver i sitt svar til Schjelde at «påstandene er fullstendig ubegrunnet». Han mener kritikken er feilslått, men ønsker ikke å kommentere sitt svar overfor blikkenslagere.no utenom det som kommer fram i svarbrevet.

– Vi stiller krav til leverandørens bruk av lærlinger. Lovverket stiller ingen krav til hvor stor andel av total arbeidstid lærlingene skal utføre. I Trondheim kommune har vi likevel valgt å stille krav om at minimum 10 prosent av samlet antall arbeidstimer ved større prosjekter innenfor bygg- og anleggsfagene utføres av lærlinger, skriver Lilleaker.

Han viser til at andelen arbeidstimer utført av lærlinger på kommunens nybygg ligger mellom 10 og 19 prosent, og at de krever at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning for å kunne gjennomføre kontrakten.

Lilleaker mener at Trondheim kommune er seg sitt ansvar bevisst, og bidrar i kampen mot arbeidslivskriminalitet. 

– Dette følges nøye opp i kommunens byggeprosjekter. Vi har landets strengeste innkjøpsreglement, og vi har et tett samarbeid med A-krim gruppen i Trondheim, påpeker han.

– Oppfyller kravene

Den aktuelle blikkenslagerbedriften stiller seg også uforstående til påstandene, og mener de oppfyller kravene.

– Vi har en rammeavtale med kommunen som vi har hatt i mange år, og her har vi en kontraktspartner som er godkjent lærlingbedrift, sier bedriftslederen.

– Etter at vi mistet godkjennelsen som lærebedrift i 2014, fikk vi tak i en ny lærling, og bedriften ble godkjent som selvstendig lærebedrift. Dessverre sluttet lærlingen etter fire måneder av personlige grunner, sier bedriftslederen.

Han mener det har oppstått en konflikt med Opplæringskontoret BTV i etterkant av dette, som gjør det vanskelig rekruttere lærlinger.

– Vi har ikke hatt lærling som har gått opp til svenneprøve, men vi prøver på nytt å få tak i lærling, svarer han på spørsmål om de har utdannet fagfolk med svennebrev.

Siden de ikke er godkjent opplæringsbedrift, samarbeider de med en annen bedrift som er godkjent og har lærling.

– Flere sliter med kravene

Bedriftslederen sier at flere entreprenører som står utenom Opplæringskontoret BTV sliter med å få tak i lærlinger. Han opplever at hele bransjen har problemer med å fylle kravene som kommunen stiller.

– Her henges altså Trondheim kommune ut med at de ikke bekjemper arbeidslivskriminalitet, og indirekte beskyldes vi for å drive med arbeidslivskriminalitet. Vi har faste ansatte med god lønn og alle systemer for HMS/KS, pensjon og forsikringer på plass. I tillegg har vi vært miljøfyrtårnsertifisert i ti år nå, sier bedriftslederen.

Til dette kommenterer Lisbeth Schjelde at Trondheim kommune bevisst opprettholder rammeavtale med bedriften, selv om bedriften ikke er en godkjent lærebedrift med lærling og har brukt lærlingkontrakt fra 2016 som grunnlag for at de har lærling.

– Vi er først og fremst ute etter at Trondheim kommune følger sine vedtatte regler for anbud, sier Schjelde.