Sånn kan det gå når ikke blikkenslagere blir brukt til slike jobber, mener folk fra blikkenslagerbransjen i Tromsø. De følger spent med på rettsaken i Nord-Troms Tingrett hvor det er dokumentert omfattende råteskader på veggene i blokka som ble bygd i 2004.

I 2016 fikk boligsameiet en rapport fra et konsulentfirma som fortalte om store skader. Det førte til at Senja Elementer AS, som var ansvarlig for veggene, ble saksøkt.

Da det var mistanker om at vann hadde trekt inn i veggen, ble ytterpanelet fjernet. Her ble det avdekket omfattende fuktskader, som var større enn det konsulentrapporten viste.

I retten ble det lagt fram 193 bilder som dokumenterer de omfattende skadene på bygget. Her er det store råteskader mange steder rundt vinduene.

– Bildene er fra et bygg som er 12 år gammelt, og det ser ikke bra ut, sa advokat Bjørn Arne Jakobsen som representerer sameiet Workinnmarka Boligpark II skriver avisa Nordlys.

Senja Elementer bestrider imidlertid at de har utført mangelfullt arbeid og pekte i retten på at de har produsert vegger siden 1994 med Sintef-godkjenning på måten de løser oppgaven på. Dette er første gang noen har saksøkt dem.

Feil firma

Senja Elementers prosessfullmektige hevdet i retten at det var feil firma som var saksøkt i saken fordi de var underleverandør til Vinn Feltutbygging. Det ble pekt på at en annen underleverandør som hadde montert gesimsbeslagene, var et taktekkerfirma med polske arbeidere.

Boligsameiet mener lekkasjene har oppstått som følge av beslagsløsningene, overgangene mellom beslag og vegg, mangelfull lufting, mangelfull bortledning av vann og mangelfull tetting rundt vinduer.

Partene ble enige om at reklamasjonsfristen er utløpt og for å få erstatning må det ha vært utvist grov uaktsomhet.

Kravet økte

Kravet mot vegg-leverandøren var på vel 2,6 kroner opprinnelig som består av vedlikeholdskostnadene som sameiet hadde i fjor. Men beløpskravet har endret seg flere ganger ved at noe er kommet til og i retten ble kravet på 4,2 millioner kroner. Det inkluderer både skader som er utbedret og skader som ennå ikke er utbedret.

Rettsaken vil ta minst fire dager, og så går det litt tid før dom blir avsagt i denne saken.

Her er et av bildene som ble fremlagt i tingretten.

Her er et av bildene som ble fremlagt i tingretten.

 

Både gesims og beslag rundt vinduer skal ha ført til lekkasjer.

Både gesims og beslag rundt vinduer skal ha ført til lekkasjer.

 

Skader for 4,2 millioner kroner er kravet i retten.

Skader for 4,2 millioner kroner er kravet i retten.