Med brannklassifisering opptil 30 minutter opprettholder MQ-41-L industristandarden til tross for at den er 20 prosent lettere enn sin forgjenger. Godstykkelsen på skinnene er redusert fra 2 til 1,5 mm.

Systemet inneholder et nytt utvalg med montasjedeler som gir en hurtigere installasjon. Den nye trapesmutteren (skive og mutter i ett) har en ergonomisk design og innvendige gjenger for å redusere tiden det tar å fullføre en installasjon.

Kompatibel

Hilti har også hatt fokus på ankerhullene som nå er kompatible med både M8 og M10 ankere, eller med betongskruer (som f.eks. HUS3-H 8X55). Dette gir mulighet for reduserte kostnader, samtidig som de samme belastningsverdiene opprettholdes.

Forbedret portefølje

Hiltis produktsjef for installasjonssystemer i Nord-Europa sier at de ønsker å forbedre deres portefølje av installasjonssystemer med et lettere alternativ for de vanligste bruksområdene, og MQ-41-L sørger for nettopp. Hilti mener de små detaljene som trapesmutteren og det nydesignede ankerhullet kan utgjøre en vesentlig forskjell med tanke på tidsbesparelser på et prosjekt, og muligheten for variable forankringsstørrelser gir brukerne større fleksibilitet. Hilti MQ-41-L er kompatibel med Hilti PROFIS programvare for installasjonssystemer.