8. og 9. mars inviterer Sintef Byggforsk i Oslo til sine lokaler for å lære teknikken med innregulering. Dette innreguleringskurset tar deg gjennom ulike hovedtyper og styringsprinsipper, samt hva som skal til for å få et velfungerende anlegg. Kurset bygges på «Innregulering grunnkurs» og det forventes at kursdeltakerne er kjent med proporsjonalmetoden, instrumentering og grunnleggende måleteknikk. Samtidig er det fordel med praktisk erfaring, men ikke en forutsetning.

Utfordrende grensesnitt

Sintef peker på at det er et utfordrende grensesnitt mellom tradisjonell VVS-fag og automatikk og at det blir behandles grundig. Det gis inngående kunnskap om hvordan god energibruk og funksjon skal dokumenteres.

Kurset skal gi kunnskap om hva behovsstyring innebærer og hvordan det skal behandles for å få et godt regulert anlegg. Ulike problemstillinger og prinsipp belyses både gjennom gode teoretiske forelesninger, demonstrasjoner og praktisk erfaring i lab. Typiske problemområder og feilsøking belyses også.

Målgruppen for kurset er personer som har ansvar for prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegg, de som jobber med innregulering, service- og driftspersonell og byggeiere og andre bestillere av slike anlegg.

Deltakerne vil få utlevert kurskompendium og kursbevis ved gjennomføring.

SINTEF er ekspert på innregulering.

SINTEF er ekspert på innregulering.

Foto: SINTEF