Tredje generasjon blikkenslagere har nylig tatt mesterbrev. Kristian Gullesen og Sebastian Bratt kan nå kalle seg blikkenslagermestere. Tidligere har Mikael Svartvatn tatt mesterbrev som tømrer, og John Sagrabb Skjelbakken jobber som ingeniør i Gruben Blikk AS.

For to år siden var daglig leder Svein Gullesen den eneste blikkenslagermesteren. Nå er de langt flere med høyere kompetanse som kommer godt med på krevende prosjekter i regionen rundt Mo i Rana hvor de holder til.

– Vi ønsker å løfte kunnskapsnivået i bedriften. Kompetanse er grunnsteinen i en bedrift som dette, sier Gullesen til Blikken.

Han mener mange kan kjøpe tak- og fasadeelementer og få dem på plass på et vis, men kompetanse er det som skal sikre jevn kvalitet og gjøre kunden trygg på at de som står bak arbeidet har utdanningen som skal til.
Kristian Gullesen og Sebastian Bratt har henholdsvis 8 og 13 års erfaring fra bedriften, men ønsket å øke kompetansen med mesterbrev.

Stadig flere krav

Gjennom to år har de to kollegaene tatt kvelds- og helgestudier som til slutt endte i mesterbrevtittelen.

– Bransjen får bare flere og flere krav, sier Kristian Gullesen til Rana Blad som har laget reportasje om kompetansebedriften.

Sebastian viser til at det er mange elementer som skal ivaretas gjennom et byggeprosjekt, ut over det å bare gjøre jobben i seg selv.

– Du skal legge tak, ta vare på kunden, være sikker på at du følger reglene som gjelder, være sikker på at kommunikasjonen er god og vite hva lovverket sier om hvilke rettigheter du og kunden har. Det er mye mer enn man tror som hører med det å drive bygge- eller prosjektledelse, som du bør vite noe om, sier Bratt.

Dokumentasjon

Han viser til at med mange krevende oppgaver er det nyttig å ha en slik utdanning til mesterbrev og at dette løfter hele bedriften.

Begge de to nye mestrene peker på viktigheten av å ha riktig dokumentasjon for å unngå blant annet arbeidslivskriminalitet.

Med oppdrag innen tak og fasade har de 21 ansatte mange små og større prosjekter som krever god innsikt.

Krevende kunder

Denne spesielle boligen er båndtekket med mange detaljerte løsninger med integrering av takrenner og ledlys.

Denne spesielle boligen er båndtekket med mange detaljerte løsninger med integrering av takrenner og ledlys.

Svein Gullesen overtok bedriften i 1992 etter sin far, og nå kommer neste generasjon med søskenbarna Kristian Gullesen og Sebastian Bratt som vil følge opp fokuset på kvalitet på utført arbeid.

– Vi har til tider en del krevende kunder som er nøye på detaljer og god utførelse. Dette er noe vi setter pris på, og da er det viktig at vi kan levere kvalitet og en jobb som kunden er fornøyd med. Mesterbrev bidrar til å heve standarden på alle fronter i bedriften, sier Svein Gullesen.

Et eksempel på prosjekt med høy kvalitet er båndtekking av et spesielt hus på Tverlandet i Bodø. Her hadde kunden mange spesielle ønsker, hvor blikkenslagerne bidro til løsninger som endte med et stort smil hos kunden.

Her er det spesielle huset fotografert fra luften. Foto: Kristiansen Foto

Her er det spesielle huset fotografert fra luften. Foto: Kristiansen Foto

Oddbjørn Roksvaag og Kristiansen Foto