Gradvis har flere unge fått opp øynene for yrkesfag som framtidig jobb. Derfor roper mange i byggenæringen nå halleluja for at flere vil bli snekkere, rørleggere, elektrikere og blikkenslagere.

– Men det er hva disse velger når de skal gå inn på konkret yrke om to år som viser det konkrete resultatet av dette. Derfor er det viktig at jobber for at vårt fag blir valgt av flest mulig, sier daglig leder Ane Dyrnes i VBL.

Hun er selvfølgelig, som alle andre i bransjen, fornøyd med at yrkesfag blir foretrukket av stadig flere. Det gir enda flere kandidater å ta av for hvert enkelt fag.

Likevel mener hun det er viktig å se at det ikke er noen selvfølge at det blir flere blikkenslagere.

En jobb å gjøre

– Det er først om to år når de skal ut i VG2 og inngå lærlingkontrakter at vi ser resultatet av jobben som er gjort. Da er det viktig at jobben gjøres lokalt for å rekruttere flere, at bedriftene stiller opp som opplæringsbedrifter og at vi i VBL gjør en god jobb for å informere om mulighetene som faget gir, sier Dyrnes.

Summen av dette er det som til slutt gir gode kandidater til fremtidige blikkenslagere. Derfor mener Dyrnes det er viktig at alle i bransjen står på videre for å sikre seg flere fagfolk.

– Alle i bransjen skriker etter flere fagfolk, og det er ingen selvfølge at vårt fag velges, påpeker Ane Dyrnes.

Også regjeringen er glad for økningen i søkertall til bransjen generelt.

Fornøyd statsråd

– Det er svært gledelig at flere velger yrkesfag. Vi trenger mange flinke fagarbeidere i årene fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding

Totalt er det 69 500 elever som begynner på førsteåret i videregående opplæring (Vg 1), og for første gang på mange år er det like mange som velger yrkesfag som studieforberedende utdanningsprogram.

220 flere elever søker seg til studieprogrammet bygg- og anlettsteknikk i Vg 1, og er det faget som øker mest.

– Vi har lenge erkjent et behov for flere fagarbeidere, og regjeringen har iverksatt en rekke tiltak. Disse tallene viser at utviklingen nå går i riktig retning. Flere ungdommer velger yrkesfag. Samtidig ser vi at rekordmange nå får lærlingplass, og at flere fullfører og består en yrkesrettet videregående utdanning. Det er veldig positivt, men vi skal fortsette å holde trykket oppe, sier Sanner.

For å få mer fart på yrkesfag har regjeringen bestemt at det skal bli lettere å gå over fra studiespesialiserende til yrkesfag. Nå kan de hoppe over etter første året, og slipper å ta VG1 om igjen.

Elever som benytter seg av ordningen vil måtte bruke 196 timer på det yrkesfaglige pensumet de ikke har med seg. De blir organisert i et nytt fag som har fått navnet yrkesfaglig opphenting.