Som førstevalg var det bare 6 elever som søkte seg til Kuben. Normalt vil skolemyndighetene ha 13-15 elever, men faglig leder for Opplæringskontoret Sven Erik Knutsen mener det er alt for høyt forhold til det som er realistisk.

– Skolen søkte om ekstramidler for å sette opp en klasse med bare 6 elever, men fikk nei. De begrunner det med at det allerede er en egen KEM-linje som er nok til å dekke behovet, sier Knutsen.

Han og skolen mener at 8-10 elever er nok for å gi dem skikkelig opplæring og oppfølging forhold til størrelsen på verkstedet ved Kuben.

Nå blir det ingen Vg2 til høsten og faglærer Mads Lyngås skal i stedet brukes på Vg1.

– Håpet er at han får flere av elevene til å velge blikkenslagerfaget sånn at det blir Vg2 til neste år, sier Knutsen.

Får alternativ

Nå har alle de som søkte seg til linjen i år fått læreplass etter modellen 1+3.

Totalt blir det fra høsten av nesten 50 lærekontrakter i systemet til Opplæringskontoret, slik at det langt fra er stopp for rekruttering til faget.

– Bedriftene skriker ikke akkurat etter nye lærlinger. Det er enkelte unntak som er flinke med å ta inn lærlinger, men andre igjen er langt fra så opptatt av å skaffe flere lærlinger, sier Knutsen.

Løser litt av problemet

To av dem som søkte på Vg2 i år har vært i praksis hos Blikkenslagermestrene Henry Hansen & Sønn AS. Når det ikke ble 2.året ved Kuben skal de istedet begynne på opplegg med 1+3 fra høsten av.

Selv om det ikke blir skoletilbud fra høsten av vil 1+3 løse noe av dette.

– 1+3 modellen er og har alltid vært ett alternativ for lærlinger, sier Sven Erik Knutsen.