Samarbeidsavtalen omfatter lagerhold av produkter og vil bidra til økt tilgjengelighet og fleksibilitet for distribusjon av Trox Auranors lagerførte produkter til Oslo og Østlandsregionen.

Kanaler og deler har alltid vært en del av porteføljen hos Roald & Sønn, men med Trox Auranor sine produkter tar de et nytt steg inn i ventilasjonsbransjen. Samarbeidet gir daglige leveringer til Oslo og flere ukentlige leveringer de fleste andre steder på Østlandet.