I tillegg til naturlige og patinerende fasader vil vedlikeholdsfrie fasader i enda større grad være en prioritet i nordisk arkitektur.

Nordic Architect Panel er et nytt panel blant arkitekter og rådgivere fra de fire nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det nordiske panelet fokuserer på trender og tendenser, bransje og konjunkturer, samt aktuelle utfordringer innenfor bransjen. To ganger i året setter panelet fokus på trender og tendenser, inspirasjon, konjunkturer og utfordringer innenfor arkitektur og bygge-bransjen generelt.

Leverandøren Cembrit har utviklet et fasadesortiment med fokus på trenden med det naturlige og autentiske uttrykket. Platene leveres i med ulike overflater, basert på gjennomfarget fibersement. De leveres også i ulike farger. Standardstørrelsen på platene er 1192 x 3050 mm.