Sofienberggata 7 på Grünerløkka blir et forbildeprosjekt som Oslo kommune står bak gjennom programmet FutureBuilt, som er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg i høy kvalitet.

Nå jaktes det på en dyktig fasadeentreprenør som kan bidra til et prosjekt som skal bli Oslos grønneste bygård.

– Vi kommer til å ha høyt fokus på kvalitet i materialbruk og prosjektering. Dette er noe vi vil vektlegge i anbudskonkurransen, sier fungerende direktør Espen Foss Johansen i eiendoms- og utviklingsdirektør i Boligbygg Oslo i en uttalelse til Estate Media.

Prosjektet har kommet så langt at de i løpet av kort tid vil velge entreprenør for fasaden.

Bygget skal ha solenergi på taket, energibrønnpark, høyisolerende fasade og grønt mobilitetssenter i kjelleren.

En ny fasade skal på plass utenpå den eksisterende fasaden, og det skal brukes miljøvennlige materialer som gir mye bedre isolasjon enn dagens fasade.

Før sommeren

– Vi vil lyse ut anbudskonkurransen før sommeren. Deretter planlegger vi kontraktsignering over sommeren og oppstart i oktober, uttaler Foss Johansen.

I tillegg til ny fasade, energibrønner som gir varmtvann til bygget og solenergi på taket, skiftes det gamle ventilasjonsanlegget ut med et nytt anlegg som gir balansert ventilasjon med energigjenvinning.

Boligbygg vil tilrettelegge for urbant landbruk på taket, og det arbeides med planene for et grønt mobilitetssenter i kjelleren. Til sammen skal alle tiltakene redusere energibruket med rundt 70 prosent sammenlignet med dagens energibruk.

Arbeidet med prosjektet foregår i dag gjennom tett samarbeid med ÅF Engineering og arkitektfirmaet tegn_3.