Av 40 løpende lærekontrakter er det tre innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Nå brukes unge blikkenslagere av begge kjønn for å reklamere aktivt for faget blant annet med kinoreklame.

– For å øke kvinneandelen er det viktig å markedsføre yrkesfag, fremsnakke yrkesfag, slik at flere kvinner velger mannsdominerte yrker. Vi må belyse mulighetene, slik som faglig kurs, mesterbrev, teknisk fagskole, ingeniørutdanning, faglærerutdanning og lederutdanning, sier daglig leder Opplæringskontoret BTV Lisbeth K. Schjelde til Blikkenslagere.no.

Argumentene for å få flere ungdommer av begge kjønn til å bli lærlinger er lønn under utdanning, fag-/svennebrev og fast godt lønnet jobb etter endt læretid. Samtidig blir det fremhevet fokuset på HMS og trivsel, utfordringer, kreativitet og muligheter.

– Markedsføringen må rettes mot elevene som går på barne- og ungdomsskolen og elevene ved Vg1. Samtidig må vi fange opp elevene som er ferdig med studieforberedende (idrettsfag og studiespesialisering 3-4 år ved vgs). Mange av disse vet ikke at de kan søke læreplass etter fullført videregående. sier Schjelde.

Ved å vise kinoreklame av rollemodeller med yrkesstolthet er det håp om å vekke interesse både hos jenter og gutter, og vise hva yrket går ut på.

Foreldre ser fortiden

Schjelde tror at argumenter om at det er en tøff språkbruk på byggeplassen, seksuelle bemerkninger og puppekalendere er noe som hører fortiden til.

– Det er vel foreldrene som har slike oppfatninger av byggebransjen og det er mange foreldre som påvirker barnas yrkesvalg, påpeker hun.

Ved Tiller videregående skole er det 4 jenter av 23 elever ved Vg2 på KEM-linjen. De gjennomfører et prosjekt som handler om å få flere jenter inn i byggfag. De kaller det «Trøndermodellen» og handler om å øke antall jenter og gutter som velger og gjennomfører utradisjonelt innenfor yrkesfag.

Her blir det trukket frem gode kvinnelige rollemodeller som et viktig punkt, og her fremstår NM-vinner June Slettstrand som en av de kvinnelige rollemodellene.

Jenter som lærlinger brukes også til å snakke med elever på ungdomstrinnet. De deltar også på nettverksamling for jenter i utradisjonelle utdanningsprogram for å synliggjøre at faget også passer for jenter.

3 jenter sluttet

Sven Erik Knutsen er leder av Opplæringskontoret i Oslo og Akershus og ser at det kan være små tilfeldigheter som gjør at jenter begynner i lære om blikkenslagere, eller ikke fullfører.

– Vi hadde tre jenter som hadde lærlingkontrakt, men alle tre valgte å slutte av helt ulike årsaker, sier Knutsen.

Han ser imidlertid at bransjen går glipp av noe når så få jenter vil bli blikkenslagere, og at bedriftene absolutt burde jobbet enda mer for å oppmuntre dem til å bli lærlinger.

– Vi ser at jentene som kommer i faget er mer nøyaktig og gjør en jobb som kvalitetsmessig ofte er vel så bra som det menn gjør. De er flinkere på detaljer og tilfører bransjen noe positivt som trengs, sier Knutsen.