I høst har Arbeidstilsynet avdekket alvorlige feil på byggeplasser. Derfor mener HMS-rådgiver hos Infotjenester AS Anne Sandtorp at dette bunner i manglende evne til å skape en sikkerhetskultur.

– For det første skjer det gang på gang gjentatte feil på områder hvor både ledere og arbeidstakere skal ha kunnskap nok. For eksempel når det gjelder usikret arbeid i høyden, så skal både arbeidstakerne som bruker stillasene og lederne ha opplæring, og risikoen er kjent for alle, uttaler Anne Sandtorp.

Hun peker på at når det likevel viser seg å være vanskelig for mange virksomheter å gjøre dette riktig, så tyder det på at de ikke greier å etablere den kulturen som skal til.

Arbeidstilsynet har kontrollert nesten 400 byggeplasser og stanset arbeidet på nesten halvparten av disse. Årsaken er som regel usikret arbeid i høyden eller bruk av sag uten vern. Nå risikerer 140 virksomheter overtredelsesgebyr.

– Det kan være komplekse forhold på en byggeplass som gjør dette enda viktigere, forhold som risikofylt arbeid, utfordringer med språk, forskjellig sikkerhetskultur og risikotoleranse, mange aktører samtidig, mener Sandtorp.