Bak prisen står Bygg og Bevar som har som mål å bidra til at landets gamle hus skal bestå for framtiden. Bygg og Bevar-prisen er en anerkjennelse til bedriftene som bidrar til å gjøre arbeider på gamle hus til et levebrød, og på den måten bidrar til formidling og et løft for restaureringsmarkedet. Foruten prispenger, diplom, heder, ære og anerkjennelse, er også prisen viktig både med tanke på rekruttering og tilfang av nye oppdrag.

Blikkenslagere vant

Fjorårets vinnere av Bygg og Bevarprisen var Spanne Blikk AS og Blikkenslager Nesse & Karlsen AS. Bedriftene mottok prisen på bakgrunn av arbeidet med å bytte ut det store kobbertaket på Haugesund Rådhus. Det var en begeistret jury som blant annet la vekt på høy faglig kvalitet og at de gjennom hele prosjektet har prioriterte kunnskapsoverføring ved bruk av lærlinger. I tillegg har blikkenslagerne hadde en svært god dialog med vernemyndighetene i prosjektet. I løpet av prosjektet har det vært mange i arbeid på taket også lærlinger som fikk anledning til å være med å tilegne seg kunnskap og erfaring de ellers kanskje ikke ville kunne få andre steder. Paal Karlsen fra blikkenslager Nesse & Karlsen kunne fortelle at de inviterte andre blikkenslagere, skoler og interesserte til å komme å se på arbeidene.

Prosjektet var omfattende derfor Blikkenslager Nesse & Karlsen og Spanne Blikk as å samarbeide om den store jobben. Det ble ikke bare omkring kobbertekkingen, men en totalentreprise for hele prosjektet. Nå er det klart for en ny konkurranse. Blikkenslagere utfører en rekke spennende prosjekter som bør kvalifisere til årets pris også. Men det betinger at du nominerer ditt prosjekt hvis du mener det er en verdig kandidat.

Slik nominerer du

  • Beskriv bedriften med begrunnelse for hvorfor du nominerer – ut i fra punktene som juryen ønsker skal oppfylles
  • Dokumenter med prosjekt- og/eller aktivitetsbeskrivelse
  • Send bilder. Før, underveis og/eller etter (dersom prosjektet er ferdigstilt)
  • Dersom prosjektet ikke er ferdig enda, må løsningene dokumenteres.

Prisen består av et diplom og en pengesum på 50 000 kroner som skal brukes til kompetanseutvikling for bedriften.

Send inn din nominasjon til post@byggogbevar.no innen 1. desember. Prisen deles ut på Litteraturhuset i Oslo 10. desember 2021. Se for øvrig hjemmesidene til www.byggogbevar.no for mer informasjon.

Tidligere vinnere:

2012: Møbelverkstedet restaurering AS
2013: T. Berner & Co AS
2014: Stokk og Stein AS
2015: Klaveness maler- og byggmesterforetning AS
2016: Høie Ueland AS
2017: Malermester Studsrud AS\
2018: XK Entreprenør AS
2019: Bøylestad Moen AS
2020: Spanne blikk AS og Blikkenslager Nesse & Karlsen AS