Flere voksne bør ta fagbrev eller svennebrev. Derfor har regjeringen med Stortingets velsignelse laget en ny modell som gjør dette mulig mens du er i jobb.

– Norge trenger flere fagarbeidere, og nå vil det bli enklere for ufaglærte å formalisere kompetansen de har. Jeg håper mange vil benytte seg av ordningen og tar fag- og svennebrev, sier kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner til regjeringen.no.

Inntil nå har det vært krav om fullført læretid som lærling eller å ha minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven. Nå endres dette slik at flere får muligheten til formell fagkompetanse på jobb.

Den nye ordningen krever kun et års heltidspraksis i faget før man kan søke om å inngå kontrakt om fagbrev eller svennebrev på jobb. Da får kandidaten opplæring og veiledning i praksisperioden og varigheten vil avhenge av det enkelte fag og kandidatens realkompetanse.

Dermed mener regjeringen at man sikrer en kortere praksisperiode som ikke går på bekostning av sluttkompetansen til kandidaten, og det tilrettelegges for fleksible løsninger.