Sintefs direktør Morten Dalsmo kommer nå med antakelser om at så mye som 100 milliarder kroner kan spares hvert år dersom bygg- og anleggsbransjen blir digitalisert.

Han er konserndirektør i Sintef som har en av Europas største forskningsinstitusjoner. Her har de kommet fram til at mulighetene er enorm for sparte utgifter ved digitalisering.

I Storbritannia er det beregnet at potensialet i digitalisering er sparte utgifter på 100 milliarder kroner. Det sier også noe om potensialet i Norge om byggebransjen blir heldigital.

Nå er det viktig at bransjen kommer sammen og diskuterer dette temaet mener Dalsmo og peker på at Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Bygg- og anleggsnæringen har gode forutsetninger for å få til endringer, og Dalsmo tror bransjen vil ta store steg fremover.

– Bransjen er innstilte på å gripe mulighetene digitaliseringen gir, og det er mye spennende på gang. Bransjen har dessuten allerede erfaring med digitale verktøy. BIM-modellen har for eksempel vært i bruk i mange år, noe som viser at det er mulig for norsk bygg- og anleggsbransje til å ta en lederrolle i global sammenheng. Vi har noen fortrinn i Norge hvor den samarbeidsmodellen vi legger opp til kan gi oss en «ledertrøye», sier Morten Dalsmo til Byggeindustrien.

– Det å lykkes handler ikke nødvendigvis bare om teknologi – men vel så mye om mennesket og hvordan vi bruker og utvikler teknologien, og at man har den rette ledelseskapasiteten som kan drive endring gjennom i organisasjonen, legger Dalsmo til.