H. Mikkelsen Kobber- og Blikkenslagermester er snart 100 år. Firmaet ble etablert i 1925. Simon Mikkelsen og hans bror er fjerde generasjon og sønner av Steinulf Mikkelsen. Hans far, Helmer, drev selskapet i mange år og overtok etter Simons oldefar – og grunnleggeren – Helge. Simon Mikkelsen er fjerde generasjon i familiefirmaet i Tromsø.

Tre fotballbaner

Bedriften har i dag fire fagarbeidere og to lærlinger. Til sammen er det ni faste ansatte i bedriften. Oppdragsmengden er noe sesongpreget.

– Første kvartal er gjerne litt rolig. Men vi har tre mann i full sving på et gigantisk settefiskanlegg på Senja. Det er et kjempestort prosjekt med et areal tilsvarende tre fotballbaner. I tillegg har vi flere prosjekt vi kan starte opp så fort snøen forsvinner, forteller Simon Mikkelsen.

– Kanskje det er en femte generasjon på vei hos Mikkelsen også snart?
– Bror Håkon har fått en datter, og det er en til på vei. Om vi om et par-tre tiår er klare med femte generasjon får tiden vise, smiler Simon Mikkelsen.

Ny struktur

Nå er Simon (29) daglig leder og driver firmaet sammen med far Steinulf og bror Håkon. Simon fullførte mesterutdannelsen i 2018. Det skjedde via nettet på kveldstid.

– Jeg startet med to år på videregående for byggfag etterfulgt av to år som lærling. Etter noen år i arbeid begynte jeg på kontoret og tok mesterutdanningen på fritiden. Jeg var så vidt jeg vet en del av første kull som tok mesterutdanningen via BliMester, forteller Simon.

– Ble det bare en selvfølge at du skulle gå i dine forfedres fotspor?

Simon Mikkelsen (bildet) er, sammen med far Steinulf og bror Håkon, tredje- og fjerde generasjon i H. Mikkelsen Kobber- og Blikkenslagermester.

Simon Mikkelsen (bildet) er, sammen med far Steinulf og bror Håkon, tredje- og fjerde generasjon i H. Mikkelsen Kobber- og Blikkenslagermester.

– Det lå jo i løpet, men det er et utrolig interessant fag og jeg stortrives i jobben, sier Simon.

Nå har de nettopp gjort en endring av strukturen i bedriften:
– Vi har foretatt en oppsplitting og har opprettet holdingsstruktur og et eiendomsselskap. Dermed har vi et selskap for drift og et for eiendom.

Stort, nytt næringsbygg

– Vi sprer risikoen, sikrer egen eiendom og får en fot innenfor eiendomsmarkedet med nytt næringsbygg, forklarer Simon.

H. Mikkelsen har en eiendom i Håndverkvegen i Tromsø. Der skal de nå bygge et nytt næringslokale som skal leies ut. Det blir et stort bygg på ca 1450 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Det er flere interessenter som har signalisert at de vil leie.

– Det er foreløpig bare på godkjenningsstadiet og er til behandling hos kommunen akkurat nå. Når vi blir ferdige er vanskelig å si, sier Simon.