Fasadgruppen fortsetter å ekspandere i Norge og etablerer seg i Stavanger gjennom oppkjøp av de to selskapene Rogaland Blikk AS og RSM Fasade AS. Rogaland Blikk AS ble etablert i 2017 og deler lokaler med RSM Fasade. Virksomheten fokuserer på installasjon av fasadepaneler, tak og blikkarbeid innen både nybygg og renovering. Bedriften har 10 heltidsansatte og omsatte for 18 millioner kroner i 2020. RSM Fasade ble etablert i 1999 og er et av de største fasadeselskapene på Vestlandet med en sterk markedsposisjon i og rundt Stavanger. Selskapet har spesialisert seg på renoveringsprosjekter med kompetanse innen muring, pussing og maling. Bedriften har 19 heltidsansatte og omsatte for 49 millioner kroner i 2020.

Ser frem til samarbeidet

– Vi fortsetter å vokse i Norge, og gjennom disse to oppkjøpene har vi et godt utgangspunkt å bygge videre på i Stavanger og omegn. Fasadgrupen er fra før av sterkt representert i Oslo. Dermed blir Rogaland Blikk og RSM Fasade et utmerket supplement som setter oss på kartet vest i landet og styrker våre markedsandeler på det norske markedet generelt, sier Pål Warolin, adm.dir. og konsernsjef i Fasadgruppen i en pressemelding.

– Vi har med interesse fulgt Fasadgruppens etablering i Norge og gleder oss nå over å få være med og bygge ut virksomheten også på Vestlandet. RSM Fasade og Rogaland Blikk har begge sterke lokale markedsposisjoner i Stavanger, og vi ser frem til å starte samarbeidet og dele beste praksis med våre kolleger i Fasadgruppen, sier Yngve Kvia, administrerende direktør hos RSM Fasade.

Fasadgruppen finansierer oppkjøpet av samtlige aksjer i de to selskapene med tilgjengelige kredittfasiliteter og egne kontanter. Selgerne har forpliktet seg til å reinvestere en del av kjøpesummen ved å kjøpe eksisterende aksjer i Fasadgruppen for et beløp tilsvarende 10,8 MNOK innen tre måneder. Aksjene som kjøpes gjennom reinvesteringen er gjenstand for et salgsforbud (såkalt lock up-forpliktelse) til 12. mai 2022. Fullføringen av oppkjøpet er ikke underlagt noen vilkår for gjennomføring, og både Rogaland Blikk og RSM Fasade blir derfor umiddelbart en del av Fasadgruppen.