Blikkenslager-firmaet M Haug & Sønn AS i Jaren har jevnlig behov for å leie inn folk for å ta unna jobber. Det skjer ved å leie noen fra andre blikkenslagerfirma, men også til tider fra bemanningsbyrå.

– For det første sliter vi med å rekruttere folk til bedriften. Vi har hatt ute søknader og fått inn noen på polsk eller på dårlig norsk. Disse kan vi ikke ansette uten av vi vet de duger, sier Morten Haug.

Han viser til undersøkelsen BNL har gjort om fremtidsutsikter som viser at ikke minst blikkenslagerbransjen sliter med å få tak i nok folk.

– Vi har ikke klart oss uten å hatt mulighet til innleie. Da hadde vi måtte hatt lavere bemanning og sagt nei til jobber for å være sikker på å ha nok oppdrag i roligere perioder, sier Haug.

Han vil da heller leie inn i travle perioder og så ansette de som ansees som kvalifisert når det trengs.

Samtidig er det perioder i året med veldig mye å gjøre, og da trengs det kortvarig innleie.

– Vi får ingen norske søkere om vi utlyser stilling som blikkenslager. Da er det eneste alternativet å ha innleie i perioder. Vi har ansatt folk på den måten, påpeker Haug.

To lærlinger

Med dagens sju ansatte er det to lærlinger. Dermed tar de ansvar for å rekruttere på den måten, men likevel er det behov for å ha mulighet for innleie.

Som oldermann har han fått med lauget i Hedmark og Oppland til en uttalelse hvor de peker på at det er behov for innleie.

Haug har forståelse for at noen kan bli skepsis når det er entreprenører som ikke har ansatte, men bare baserer seg på innleie.

– I slike tilfeller bør de heller ansette folk fast. Men det går an å lage lover og regler som hindrer de verste utfallene av innleie-problematikken. Det er bare å sette visse krav til bemanningsbyråene, sier Morten Haug.

Bare utenlandske

Han har opplevd å fått inn bare utenlandske søkere uten norsk språk til utlyste stillinger. Haug har ansatt en polsk statsborger som opprinnelig søkte på en stilling uten å få ja, men som kom inn på innleie senere og viste at han var dugelig.

– Nå er det stigende lønn i bransjen og håp om at flere søker seg til faget. Men i lang tid framover er det i en del områder av landet stort behov for å kunne leie inn folk for å kunne ta på oss oppdrag, sier Morten Haug.

Han opplever også at enkelte fra for eksempel Polen ønsker å jobbe i Norge uten fast ansettelse i perioder, for så å reise hjem når det er ønske om det og komme tilbake hit senere.

Det svarte markedet

– Utlendinger forsvinner ikke om vi sier nei til bemanningsbyråer. Da går de heller i det svarte markedet, slik byggebransjen har opplevd i Rogaland med oljekrisen. Det er lettere at den norske stat holder kontroll på utlendinger i Norge enn at de tar seg jobber selv uten at noen har oversikt over hva de gjør, sier Morten Haug.

Opposisjonen på Stortinget har gjennom tid antydet behov for restriksjoner på innleie. Noen har sågar gått ut og sagt at det bør bli et forbud.

Arbeiderpartiets Arild Grande sa nylig til NTB at det er ønske om å stramme inn adgangen til innleie av arbeidskraft, forby nulltimerskontrakter og skjerpe kravene til faste ansettelser.

Regjeringen bes også vurdere å gi Arbeidstilsynet hjemmel til å føre tilsyn med innleie, så vel som adgang til å innføre sanksjoner ved ulovlig innleie.

Skjerpede tiltak

Steinar Reiten fra KrF uttaler at han mener det er feil forslag som er kommet om å forby innleie i enkelte bransjer og distrikter. Samtidig erkjennes det at utviklingen, ikke minst i byggebransjen, har gjort at partiet ønsker å sette inn skjerpende tiltak.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener at et forbud mot innleie vil bli alt for rigid, og viser til at mange bedrifter og bransjer har behov for fleksibilitet.

Saksordfører på Stortinget, Per Olaf Lundteigen (Sp), har levert et lovendringsforslag som han mener både er trygt og praktisk. Innholdet går på at det ønskes flere faste ansettelser og behovet for hva som er fast ansettelser defineres. Et av de konkrete forslagene går ut på at hvis fagforeningen i bedriften hvor det leies inn folk ser at noe ikke er riktig i henhold til loven, kan de gå til søksmål på vegne av den ansatte i bemanningsselskapet. En av utfordringene Lundteigen peker på er at det er langt flere ansatte i bemanningsselskaper enn de har arbeid til.