Håndverkerklagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverkere som oppstår når en håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom.

Nemnda behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven, altså ikke saker som gjelder nybygg. I tillegg behandler den kun saker der medlemsbedrifter har utført jobben. VBL ser det som et konkurransefortrinn at deres medlemsbedrifter aktivt kan bruke klagenemnda i sin markedsføring. Nemnda behandler kun saker der medlemsbedrifter har utført jobben.

Alle VBL medlemsbedrifter har tilknytning til Håndverkerklagenemnda, og de anbefales å bruke dette aktivt i sin markedsføring av arbeid.