Gjennom 65 år har Erling Freitag AS jobbet med små og store blikkenslagerprosjekter over hele landet. Men etter problemer som de har dratt med seg fra tidligere prosjekt måtte de selv gå til tingretten og begjærte seg selv konkurs forrige torsdag. Dermed mister 22 arbeidere jobben.

– Dette er både tragisk og trist, sier daglig leder og medeier Svein Freitag til Blikkenslagere.no.

Tønsbergbedriften fikk problemer med et prosjekt i Stavanger i 2012, som var starten på det som til slutt endte med konkurs.

– På dette prosjektet brukte vi mye innleid arbeidskraft, og noen som ikke utførte arbeidet godt nok. Dette skapte problemer som endte med at hovedentreprenøren gikk til erstatningssak mot firmaet og krevde 4 millioner kroner. I fjor måtte vi skrive av dette beløpet på regnskapet, sammen med avskriving på aksjer i andre selskap, forklarer Freitag.

Stort underskudd

Dermed endte 2018 med et underskudd på hele 7 milli0ner kroner, av en omsetning på 23 millioner. Det ble så mye at selskapet til slutt ikke klarte å finne en løsning, og endte med konkurs.

Også de to årene før 2018 endte med underskudd, og egenkapitalen var ved utgangen av fjoråret på minus 4,4 millioner kroner og med en gjeld på totalt 10 millioner. Kortsiktige krav var på 4,3 millioner kroner.

Bedriften holdt i mange år til i Bjellandåsen, men flyttet i 2017 til nye lokaler i Barkåker. Freitag Eiendom AS eier lokalene og skal fortsatt gjøre det.

Ny start

Svein Freitag sine sønner Jon og Espen har vært engasjert i firmaet gjennom mange år, og kjøper nå opp boet for å starte opp et nytt blikkenslagerfirma med navn Freitag AS.

– Vi er i gang med etableringen, og tenker å starte opp i Holmestrand. Foreløpig er det jeg og bror Espen som vil starte i firmaet, og så ser vi an etter hvert, sier Jon Freitag.

Av de 22 ansatte har de fleste fått tilbud om jobb andre steder. Det er mangel på arbeidskraft i bransjen og mange bedrifter står klar til å ta ledige blikkenslagere.

– Vi vil fortsatt jobbe rundt omkring der det er spennende prosjekt å jobbe med, sier Jon Freitag.