Hittil i år har Asker kommune stadig oftere måtte sanksjonere overfor byggeprosjekter. Det har vært grepet inn i 23 prosent av alle byggesaker. Dette er vesentlig mer enn i fjor, da den foreløpige toppen ble nådd. Hovedårsaken er manglende kompetanse hos entreprenører og underleverandører.
Ingeniør Anette Auke i Asker kommune forteller til avisa Budstikka at de har måtte gripe inn overfor byggeprosjekt flere ganger. Kommunen har gitt stoppordre fordi arbeidet ennå ikke var gitt tillatelse og selskap med ansvarsrett var gått konkurs. Et annet selskap ble fratatt ansvarsretten fordi de manglet kvalifikasjoner. Senere avdekket kommunen at selskapet likevel jobbet på byggeplassen.

Har ikke kontroll

På spørsmål fra avisen svarer hovedentreprenør Lasse Meuche i MA Totalbygg at de ikke har kontroll over om andre selskaper går konkurs. Samtidig mener han at naboreaksjoner må man regne med.
– Det er alltid innsigelser, kommenterer han.
På lederplass skriver Budstikka at de forventer at en hovedentreprenør har oversikt over underentreprenører, om de har ansvarsrett og en økonomi som tåler dagens lys, samtidig som det må forventes at spillereglene blir fulgt i en bransje med stor risiko.
Kommunen forteller at eksemplet som ble trukket fram ikke er enestående og at de vil ha hyppigere tilsyn, samt tøffere reaksjoner når spilleregler brytes.
– I valg av underleverandører må kompetanse og sikkerhet veie tyngst, ikke ønsket om å spare tid og penger. I så fall bør det bare være et spørsmål om tid før de useriøse aktørene er ute av byggebransjen, skriver Budstikka i sin leder.