Enten du er hovedentreprenør eller en liten underentreprenør på prosjekt hvor Statsbygg er utbygger, må det heretter satses digitalt. De har mål om å endre hele byggebransjen.

– Statsbygg ønsker å ta en aktiv rolle i digitalisering og effektivisering av byggebransjen, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i en pressemelding.

– Når vi nå gjør det til et kontraktskrav at all prosjektering skal skje i bygningsinformasjonsmodellen og at byggeplassene skal være papirløse, tar Statsbygg et skritt videre mot bruk av digitale verktøy i byggebransjen, sier Nikolaisen.

Han peker på at Statsbygg ønsker å endre bransjen gjennom økt digitalisering av hele livsløpet for et bygg, fra planlegging og prosjektering, i byggefase og frem til avhending.

BIM-modellen

Bruk av BIM er ikke nytt og stadig flere i byggebransjen begynner å ta i bruk dette for å forenkle prosessen. Men erfaringene som Statsbygg har, viser at bruken varierer sterkt avhengig av kundens krav og preferanser hos leverandører.

Ofte har BIM-modellen fått status som såkalt «sideleveranse» i prosjekteringen, mens selve prosjekteringen blir gjennomført med tradisjonelle verktøy. Dette ønsker Statsbygg å endre ved å kontraktfeste at BIM-modellen skal være «master» og at all informasjon skal genereres og hentes i BIM-modellen.

Alle papirtegninger vil erstattes av digitale modeller, men frem til det gjennomføres i praksis skal disse hentes ut fra BIM-modellen, og ikke gjennom egne tegningsleveranser.

Enklere drift

Bruk av BIM mener Statsbygg skal gjøre det enklere å drifte den ferdige bygningen. Da kan BIM-modellen leveres til driftsavdelingene som en oppdatering i Statsbyggs sentrale digitale driftssystem. Dette gjør det enklere med teknisk drift, fordi det alltid vil være oppdaterte tegninger og dokumentasjon tilgjengelig gjennom digitale enheter hos driftspersonell. Da blir det også oppdatering av endringer og serviceaktiviteter i sanntid.