Den nye tolkningen som DiBK kom med 1. oktober er med å fjerne kravet om at bedrifter som har faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå, må ha egne ansatte med relevante fag-, svenne- eller mesterbrev for å få sentral godkjenning som utførende.

Dette innebærer at enkeltmannsforetak kan få sentral godkjenning for å bygge sykehus om de har relevant erfaring. Dette er verken samfunnet eller næringen tjent med, sier er administrerende direktør Jon Sandnes i BNL i en pressemelding.

– Det viktigste for en seriøs bransje er å ha bedrifter med egne ansatte og lærlinger. Konsekvensen av DiBKs tolkning vil svekke regjeringens tidligere signaler om viktigheten av kompetanse hos de foretak som utfører bygningsarbeider, men også dens eget arbeid mot arbeidslivskriminaliteten, sier Jon Sandnes.

Han mener at når det kommer en slik ny tolkning, må regjeringen gjøre en endring av loven. BNL jobber med å få en ny gjennomgang av dette.

Regjeringen har kommet med signaler om viktigheten av kompetanse hos de foretak som utfører bygningsarbeider. Derfor mener BNL at de nye signalene går mot dette og ødelegger for målet om at sentral godkjenning skal være et kvalitetsstempel.