Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL) har hatt en spørreundersøkelse blant sine medlemmer for å kartlegge deres tanker og ønsker for avviklingen av det oppsatte landsmøtet i Tromsø den andre helgen i juni. Basert på dette og den siste tids utvikling av smittesituasjonen har gjort at styret har anbefalt å avlyse det fysiske møtet og heller gjennomføre landsmøtet digitalt den 11. juni. Oldermannsmøtet har nå tilsluttet seg dette og det er dermed endelig bestemt at det planlagte landsmøtet i Tromsø ikke blir noe av.

Samling av laug og bransjetreff i høst

– Det formelle rundt et landsmøte krever planlegging og utsendelse av saksdokumenter i god tid før. Det gjør det krevende å gjennomføre årets landsmøte på vanlig måte. Et digitalt landsmøte er en god løsning for å få gjennomført møtet. Vi håper at det kan være mulig for de enkelte laugene å møtes og at de deltar på landsmøtet digitalt sammen. Kanskje kan det også bli mulig at laugene kan gjøre noe sosialt sammen knytte til det digitale landsmøtet.

– Vi vil allerede nå begynne å se på muligheten for å kunne få til et sosialt bransjetreff like etter sommerferien hvis smittesituasjonen tillater det. Tromsø kan jo fortsatt være et alternativ for en slik samling, men det må vi komme tilbake til. Vi lover å jobbe hardt for å få til en slik bransjesamling, sier styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård.