Ultra BT, som det nye systemet heter, bruker Bluetooth-teknologi og trådløse sensorer for å måle og tilpasse seg gjeldende forhold, for at anlegget skal gi korrekt luftmengde til korrekt tid og på den måten gi et godt inneklima når det er behov. Siden Ultra BT er tenkt å benyttes på trykkstyrte systemer kan man oppgradere enkeltrom hver for seg og oppgradere et eksisterende CAV system til et rom for rom DCV-system.

– Ultra BT, introduserer en ny måte å styre og optimalisere ventilasjonssystemet på romnivå. Systemet kan monteres i eksisterende ventilasjonsanlegg og med helintegrert Bluetooth-teknologi styres driften trådløst fra Lindabs app OneLink. Er ventilasjonsanlegget fra før trykkstyrt, kan man benytte seg av eksisterende kanalføringer og montere systemet etappevis, noe som gjør det kostnadseffektivt, sier Stefan Myhre Pettersen, salgssjef luftteknisk i Lindab.

En av Lindabs siste innovasjoner er en oppgradering av det produktet UltraLink. I kombinasjon med batteridrevne trådløse bluetooth sensorer har Lindab skapt romskontrollssytemet Ultra BT. sensorene overvåker CO2, fuktighet, tilstedeværelse og temperatur i rommet og Ultra BT-systemet styrer og kontrollerer dette via en egenutviklet app, OneLink.