Etter konkurs hos en entreprenør i Kristiansund i fjor, fant flere ansatte ut at de ville starte opp for seg selv. Rune Sivertsen Glad fikk med seg en annen snekker, en murer og en blikkenslager for å starte opp Kristiansund Bygg og Beslag AS.

– Vi har stort sett levd fra hånd til munn med liten ordrereserve, men det har gått bra, sier daglig leder Rune Sivertsen Glad til Blikkenslagere.no.

Han eier firmaet sammen med sin far Gunnar, som tross pensjonsalder gjerne bidrar litt når det trengs.

Skifting av tak, nye takvinduer med nye pipehatter og beslag er det som fyller hverdagen. Så langt har det gått veldig bra, og det dukker jevnlig opp nye forespørsler.

Skifte av tak med pipehatt og beslag fyller arbeidsdagene.

Skifte av tak med pipehatt og beslag fyller arbeidsdagene.

Utdannet snekker

Telefonen ringer når vi står utenfor et hus i Kristiansund hvor det skal skiftes takvindu, og kanskje noen beslag.

– Her var det en som ville ha utført en takjobb, helst så raskt som mulig. Så da har vi jobb litt lenger utover i november. Det dukker hele tiden opp noe som fyller arbeidsdagen, sier Rune.

Han er selv utdannet snekker, men har også jobbet en del med blikkenslagerarbeid gjennom årene. De mer faglig krevende oppgavene blir utført av deres egen blikkenslager.

At de tar hele takjobber har vært en stor fordel.

– Snekkerarbeid og blikkenslagerarbeider hører egentlig sammen på et tak, så det passer godt at vi kan gjøre begge deler sammen, påpeker han.

Materialer etter behov

– Når vi står på et tak og gjør ulike arbeider, ser gjerne naboen hva vi kan gjøre, og spør om vi kan ta noe arbeid for dem også. På huset her skal vi i utgangspunktet skifte takvinduet, men det er godt mulig at det blir skifting av beslag også.

Rune Sivertsen Glad og kollegene tar mest arbeid direkte for kunder, men kan også ta på seg jobb for andre bedrifter om ønskelig.

Blikkenslagerutstyret fra konkursfirmaet ble kjøpt opp og bidrar til at de kan gjøre alt som trengs med rehabilitering av et tak. Foreløpig er det stort sett i Kristiansund de har jobbet, men ser for seg å dra litt lenger ut om det er behov for det.

Med bil og utstyr er firmaet ute på takomlegginger rundt i Kristiansund.

Med bil og utstyr er firmaet ute på takomlegginger rundt i Kristiansund.