Nyheter

Lindab utarbeidet en EPD på sine Rainline takrenneprodukter.
Lindab utarbeidet en EPD på sine Rainline takrenneprodukter.

Lindab lanserer EPD på takrennesystem

Lindab utarbeidet en EPD på sine Rainline takrenneprodukter.

Publisert

Kunnskap om en bygnings miljøpåvirkning er i ferd med å bli nøkkelen til at byggebransjen som står for ca. 40% av det globale karbonutslippet, kan jobbe målrettet mot det grønne skiftet.

EPD (Environmental Product Declaration) anses av EU-kommisjonen som grunnsten for å måle bærekraften til en bygning, da det er materialene og produktene som brukes i den som i betydelig grad bestemmer en bygnings innvirkning på miljøet. En EPD kan ses på som en innholdsdeklarasjon over produktets miljøpåvirkning gjennom hele produktets livssyklus.

– For å gi kundene våre åpenhet angående miljøfotavtrykket til produktene våre, har Lindab utarbeidet en EPD på våre Rainline takrenneprodukter. Med lanseringen av Rainline EPD gir vi våre kunder en enkel orientering og transparente alternativer med hensyn til en livssyklusvurdering. På dette grunnlaget kan byggherre komme med informerte og dokumenterte uttalelser om bygningens miljøpåvirkning, noe som ofte er hjørnesteinen for bærekraftsertifiseringer som BREEAM, LEED eller DGNB, eller til og med en forutsetning for nye byggetillatelser i mange europeiske byer. Med økende press på byggebransjen for å gjøre bygg stadig mer bærekraftig, vil informasjon av denne typen være et utvalgskriterium for produkter i fremtiden, på nivå med pris, design eller kvalitet, sier Cecilia Cederek, bærekraftsspesialist Lindab.

– Vi har et dedikert team på plass for å samle inn og prosessere data, dette er en utrolig kompleks jobb som krever granskning fra flere hold. En EPD tar hensyn til materialets råvareutvinning, produksjonsprosess, bruk og all transport mellom de ulike trinnene – i hele produktets levetid. En sirkel fra vugge til grav som skal være helt transparent og hvor man skal kunne sammenligne og verdsette de ulike trinnene ut fra samfunnsnytte og klimaavtrykk, sier Cecilia Cederek.

Powered by Labrador CMS